Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALAVİSİM AND BEKTASHİ DAO 359 5 2 + 0 2 3
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To be informed about the process of Islamization of the Turks, literal and written sources of Alevi-Bektashi culture, the Alevi-Sunni differentiation, beliefs and rituals
Dersin İçeriği
Concepts of Alawism, Kizilbashism, Emergence of Alawism, Kizilbashism-Alawism Relationship, The Origins of Kizilbashism-Alawism Differentation, Its Main Characteristics Kizilbahs and Kizilbashism during the strugle between Ottomans and Safavids; their sources and scholars.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Decribes the concepts of Bektashi, Alevism and Kızılbaşlık 1 - 2 - A - C -
2 - Describes the mystical currents that Islamization of the Turks 2 - 3 - A - C -
3 - Describes the historical development of Alevism 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Explain the factors effective in the Sunni-Alevi desingration in the Anatolia 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Evaluates involved in the formation of Alevism factors that political, religious, socialand cultural 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
6 - Knows the Alawi faith, worship and rituels (erkanlar) 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - Identifies the main problems of the Alawi 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 The concept of Alawism, Kizilbashism, and Baktashism
3 The religions and beliefs of Turks before Islam and their impact on Alawism
4 Turks and the love of Ahl al-Bayt
5 Yasawism, Kalandarism, Baktashism and hurufism, and their effects
6 Social and cultural live in Anatolia in the periods of Salcuks and Otomans
7 The Erdebil lodge and its effetcs on Turkmans
8 Alawism and Kizilbashism in the strugle Between Ottomans and Safavids
9 The role of ulama in the strugle Between Ottomans and Safavids; Alawism and Kizilbashism after Yavuz Selim
10 The main sources of Alawism and Baktashism
11 The beliefs and pratices of Alawism and Baktashism
12 Alawism in Turkish Republic
13 The basic problems of the todays Alevies and The accusations against to Alevies
14 The demands of the todays Alawis.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul 2002.
F. Babinger-Fuad Köprülü, Anadoluda İslâmiyet, çev., Ragıp Hulusi, İstanbul 2000.
Kurt Hasan, Orta Asyanın İslamlaşma Süreci (Buhara Örneği) Ankara 1998- [5] Yusuf Ziya Yörükan, Anadoluda Aleviler ve Tahtacılar, Haz. Turhan Yörükan, Kültür Bakanlığı Yaynları, Ankara 1998.
Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiyede Alevilik Bektaşilik, Ankara 1996.
H. Onat, Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri ve Diyanet, Türk Yurdu, Cilt: 25, Sayı: 210, 2005
Sönmez Kutlu, Aleviliğin Dini Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi, İslamiyat, Cilt: 6, Sayı: 3 (2003), s. 31-54.
M.Saffet Sarıkaya, Anadolu Aleviliği (XI.-XIII. asırlar), Ötüken Yay., İstanbul 2003.
Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği, Ankara 2004.
Mustafa Ekinci, Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Arka planı, İstanbul 2002.
Bulut, H.İbrahim, Osmanlı-Safevi İlişkilerinde Ulemanın Rolü, Dini Araştırmalar Dergisi, cilt 8, Ocak-Nisan 2005, s. 179- 195.
Ocak A. Yaşar, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler
(XIV-XVII. Yüzyıllar), TTK Yay., Ankara, 1999
Ocak, A. Yaşar, Babaîler İsyanı Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu´da İslâm-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü, Dergâh Yay., İstanbul 1996.
H. Onat, Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine, İslâmiyât, Cilt: 6, Sayı: 3, (2003), s.111-126.
H. Onat, Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine, İslâmiyât, Cilt: 6, Sayı: 3, (2003), s.111-126.
Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşunda Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 2002
Sayın Dalkıran, İbn-i Kemalin Düşünce Tarihimizdeki Yeri, OSAV. Yay. İstanbul 1997.
Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul 2000, İletişim yay.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Recognizes the informations related to religious and moral and uses these informations in Primary Education Religious and Ethics Education. X
2 Defines, models and solves the problems of education in the field of Primary Education Religious and Ethics Education. X
3 Solves and desings a proces according to a defined target in the field of Primary Education Religious and Ethics Education in educations field definition towards one aim one duration analysis and designing ability X
4 Data solutions and implements a special teaching methods in the field of Primary Education Religious and Ethics Education, wins the sociological and psychological perspecti and reviews of social events. X
5 Uses the necessary contemporary techniques and calculation tools for education practice. X
6 Makes the teamwork in disciplinary and interdisciplinary in education practices. X
7 Behaves independently, uses the initiative and creative exhibits behavior in education practices. X
8 Gains in life-long learning behavior. X
9 Gains in oral and written communication skills.
10 Gains understanding of professional and ethical responsibility.
11 Identifies national and international contemporary issues and indicates sensitive behavior to these issues.
12 Defines the subjects of quality and uses these subjects related to the field

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 97
KisaSinav 1 1
Odev 1 1
KisaSinav 2 1
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 5 10
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 94
Toplam İş Yükü /25(s) 3.76
Dersin AKTS Kredisi 3.76
; ;