Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ISLAMIC TURKISH LITERATURE DAO 260 4 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri

None.

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KENAN MERMER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To learn the nature and sources of Turkish-Islamic Literature and it´s types of poetry-prose

Dersin İçeriği

The development of Turkish-Islamic Literature historically, periods; religious-literary types and poetry-prose analysis

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understands the process of building of the Turkish-Islamic Literature. 1 - 2 - 3 - 12 - A - C -
2 - Knows the properties and resources of the Turkish-Islamic Literature. 2 - 4 - 14 - A - C -
3 - Comments the basic works of the Turkish-Islamic Literature partially. 4 - 11 - 12 - 14 - A - C -
4 - Knows a religious-literary types in the Turkish-Islamic Literature. 3 - 4 - 8 - 10 - A - C -
5 - Analyzes changing in the centuries of Islamic literature. 1 - 4 - 11 - 14 - A - C -
6 - Analyzes prose and verse texts in terms of content arts and literary. 3 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 12:Case Study 4:Drilland Practice 11:Six Hat Methods 14:Self Study 8:Group Study 10:Brain Storming 5:Demonstration
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to the Turkish-Islamic Literature (The nature and characteristics)
2 Pre-Islamic of Turkish Literature (Period of Verbal and Written)
3 The General Characteristic of the Turkish-Islamic Literature
4 Resources of the Turkish-Islamic Literature
5 The First Period of Turkish-Islamic Works of Literature and the ?Hikmat? Tradition
6 The Literary-Mystical Life in the Anatolian Seljuks (Hadji Bektash-i Veli-Mevlana and Yunus Emre)
7 The Religious-Literary Genres (Tawhid, Munacat, al-Asmau Husna, Nat)
8 The Religious-Literary Genres (Mewlid, Sirat al-Nabi, Hilya, Shamail, Hadith al-Arbain?)
9 Examples of the Religious-Literary Genres
10 Periods of the Turkish-İslamic Literature (Overwiew of the XIV-XVI. Ages with Famous Artists and Works)
11 Periods of the Turkish-İslamic Literature (Overwiew of the XVII-XIX. Ages Famous Artists and Works)
12 Literary Arts (The major examples of the Art and Meaning
13 Sample Texts from the Diwan Literature
14 Sample Texts from the Sufi and the Folks Literature

Kaynaklar

Ders Notu

1. Cahit Baltacı (2013). İslam Paleografyası, İstanbul: Enderun Kitabevi.
2. Yılmaz Kurt (2012). Osmanlıca Dersleri I-II, Ankara: Akçağ Yayınları.
3. İ. Hakkı Aksoyak (2012). Osmanlı Türkçesi, Ankara: Grafiker Yayınları.
4. Faruk Kadri Timurtaş (2012). Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları.
5. Faruk K. Timurtaş (2012). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: Alfa Yayınları.
6. Bilal KEMİKLİ (2010). Türk-İslam Edebiyatı Giriş, Bursa: Emin Yayınları.
7. Kazım YETİŞ (2007), Dönemler ve Problemler Aynasında Tanzimat Edebiyatı, İstanbul.
8. Orhan OKAY (2005). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yayınları.
9. Fuat KÖPRÜLÜ (2004) Edebiyat Araştırmaları (I-II), Ankara: Akçağ Yayınları.
10. Ahmed Hamdi TANPINAR (2003). XIX. Asrı Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
11. H. İbrahim ŞENER-Alim YILDIZ (2003). Türk-İslâm Edebiyatı, İstanbul: Rağbet Yayınları.
12. Hayati Develi, (2001). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul: Bilimevi Yayınları.
13. Ömür CEYLAN (2000). Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul.
14. Agâh Sırrı LEVEND (1988) Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: TTK Yayınları
15. Agâh Sırrı LEVEND (1984). Divân Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler; Mazmûnlar ve Mefhûmlar), İstanbul:Enderun Kitabevi

Ders Kaynakları

1. H. İbrahim ŞENER-Alim YILDIZ, Türk-İslâm Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003.
2. Bilal KEMİKLİ, Türk-İslam Edebiyatı GİRİŞ, Emin Yayınları, Bursa, 2010.
3. Ahmed Hamdi TANPINAR, XIX. Asrı Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003.
4. Agâh Sırrı LEVEND, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1988.
5. Agâh Sırrı LEVEND, Divân Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler; Mazmûnlar ve Mefhûmlar), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1984.
6. Fuat KÖPRÜLÜ, Edebiyat Araştırmaları (I-II), Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.
7. Kazım YETİŞ, Dönemler ve Problemler Aynasında Tanzimat Edebiyatı, Kitabevi, İstanbul, 2007.
8. Orhan OKAY, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005.
9. Ömür CEYLAN, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi, İstanbul, 2000.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Recognizes the informations related to religious and moral and uses these informations in Primary Education Religious and Ethics Education. X
2 Defines, models and solves the problems of education in the field of Primary Education Religious and Ethics Education. X
3 Solves and desings a proces according to a defined target in the field of Primary Education Religious and Ethics Education in educations field definition towards one aim one duration analysis and designing ability X
4 Data solutions and implements a special teaching methods in the field of Primary Education Religious and Ethics Education, wins the sociological and psychological perspecti and reviews of social events. X
5 Uses the necessary contemporary techniques and calculation tools for education practice. X
6 Makes the teamwork in disciplinary and interdisciplinary in education practices. X
7 Behaves independently, uses the initiative and creative exhibits behavior in education practices. X
8 Gains in life-long learning behavior. X
9 Gains in oral and written communication skills. X
10 Gains understanding of professional and ethical responsibility. X
11 Identifies national and international contemporary issues and indicates sensitive behavior to these issues.
12 Defines the subjects of quality and uses these subjects related to the field

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 15
Odev 1 10
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 1 16
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 2 4
Assignment 1 6 6
Performance Task (Laboratory) 1 8 8
Final examination 1 6 6
Toplam İş Yükü 61
Toplam İş Yükü /25(s) 2.44
Dersin AKTS Kredisi 2.44
; ;