Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY EBB 102 2 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
THE AİM OF THİS COURSE İS TO TEACH CONCEPTS OF BASİC EDUCATİONAL PSYCHOLOGY AND RELATİON OF EDUCATİONAL PSYCHOLOGY SCİENCE AND OTHER SCİENCE.
Dersin İçeriği
Description of social psychology, historical development of social psychology, socialization and education, social psychology method and technicues, social perception, attribution teories and schology of child and edolescent, socıal and emotıonal development of chıldren and adolescent, different family comunacation kind, personalıty development
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - STUDENTS EXPLAIN BASIC PSYCHOLOGICAL CONCEPTS 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - STUDENTS EXPLAIN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - STUDENTS EXPLAIN PHYSICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - STUDENTS EXPLAIN SOCİAL AND MORAL DEVELOPMENT AND LEARNİNG PROCESSİNG 1 - 2 - 3 - A - B - C -
5 - STUDENTS DEFINE LEARNİNG PSYCHOLOGY 1 - 2 - 3 - A - B - C -
6 - STUDENTS EXPLAIN BIOLOGICAL BASICS OF LEARNİNG 1 - 2 - 3 - A - B - C -
7 - STUDENTS INSPECT BASIC FACTORS OF LEARNİNG 1 - 2 - 3 - A - B - C -
8 - STUDENTS DEFINE BEHAVIORAL APPROACHES IN LEARNİNG 1 - 2 - 3 - A - B - C -
9 - STUDENTS ASSESS SOCIAL APPROACHES IN LEARNİNG 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 BASICS OF PSYCHOLOGY
2 CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY
3 PHYSICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENT
4 SOCIAL AND EMOTİONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENT
5 COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENT
6 PERSONALITY DEVELOPMENT
7 PERSONALITY DEVELOPMENT
8 WHAT IS LEARNING
9 CONCEPTS OF LEARNING PSYCHOLOGY
10 THEOIRES OF LEARNING
11 BIOLOGICAL BASICS OF LEARNİNG
12 FACTORS OF LEARNİNG
13 BEHAVIORAL APPROACHES IN LEARNİNG
14 SOCIAL LEARNING THEORIES

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Recognizes the informations related to religious and moral and uses these informations in Primary Education Religious and Ethics Education. X
2 Recognizes the informations related to religious and moral and uses these informations in Primary Education Religious and Ethics Education. X
3 Defines, models and solves the problems of education in the field of Primary Education Religious and Ethics Education. X
4 Defines, models and solves the problems of education in the field of Primary Education Religious and Ethics Education. X
5 Solves and desings a proces according to a defined target in the field of Primary Education Religious and Ethics Education in educations field definition towards one aim one duration analysis and designing ability X
6 Solves and desings a proces according to a defined target in the field of Primary Education Religious and Ethics Education in educations field definition towards one aim one duration analysis and designing ability X
7 Data solutions and implements a special teaching methods in the field of Primary Education Religious and Ethics Education, wins the sociological and psychological perspecti and reviews of social events. X
8 Data solutions and implements a special teaching methods in the field of Primary Education Religious and Ethics Education, wins the sociological and psychological perspecti and reviews of social events.
9 Uses the necessary contemporary techniques and calculation tools for education practice. X
10 Uses the necessary contemporary techniques and calculation tools for education practice. X
11 Makes the teamwork in disciplinary and interdisciplinary in education practices. X
12 Makes the teamwork in disciplinary and interdisciplinary in education practices.
13 Behaves independently, uses the initiative and creative exhibits behavior in education practices. X
14 Behaves independently, uses the initiative and creative exhibits behavior in education practices. X
15 Gains in life-long learning behavior. X
16 Gains in life-long learning behavior.
17 Gains in oral and written communication skills. X
18 Gains understanding of professional and ethical responsibility. X
19 Gains understanding of professional and ethical responsibility.
20 Identifies national and international contemporary issues and indicates sensitive behavior to these issues.
21 Identifies national and international contemporary issues and indicates sensitive behavior to these issues. X
22 Defines the subjects of quality and uses these subjects related to the field
23 Defines the subjects of quality and uses these subjects related to the field X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 15
Odev 1 30
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 7 7
Quiz 2 5 10
Assignment 1 15 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü /25(s) 4.88
Dersin AKTS Kredisi 4.88
; ;