Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATHEMATICS I MAT 115 1 3 + 0 3 3
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. SERPİL HALICI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Research Assistants in mathematics department
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To give fundamental conceptions of mathematical analysis and limit,continuity, derivative and applications of derivative in single-valued functions
Dersin İçeriği
Fundamental conceptions of mathematical analysis, set and number conceptions,functions and special functions,sequence of real numbers,convergence,upper nad lower limits,properties of continuous functions,derivative, higher order derivative,geometric and physical meaning of the derivative, theorems related with derivative,indefinite limits, drawing curves
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/she defines the set and number conceptions 15 - 2 - 3 - 4 - 1 - A - C -
2 - He/she recognizes functions and some special functions 4 - 1 - 3 - 2 - 15 - C - A -
3 - He/she expresses to take the limit at one point of functions 15 - 2 - 3 - 1 - 4 - A - C -
4 - He/she interprets the sequence and properties of sequences 4 - 1 - 3 - 2 - 15 - C - A -
5 - He/she employs the properties of continuous functions 15 - 2 - 3 - 4 - 1 - A - C -
6 - He/she explains the concept of derivative and applications of derivative 4 - 1 - 3 - 2 - 15 - C - A -
7 - He/she compares the geometric and physical meaning of the derivative 15 - 2 - 3 - 1 - 4 - A - C -
8 - He/she interprets the theorems related with derivative 4 - 1 - 3 - 2 - 15 - C - A -
9 - He/she calculates indefinite limits 15 - 2 - 3 - 1 - 4 - A - C -
10 - He/she explains drawing curves 4 - 1 - 3 - 2 - 15 - C - A -
Öğretim Yöntemleri: 15:Problem Solving 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 1:Lecture
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Sets (operations of set, open sets,closed sets,limit points,etc.,)
2 Sets of numbers ( Natural numbers,Integers,Rational numbers,Real numbers and their properties.)
3 Conceptions of Supremum, infimum, limsup,liminf, induction, conceptions of functions
4 Some special functions and their properties
5 Sequence of real numbers,boundedness, convergence,Reel sayı dizileri, sınırlılık, yakınsaklık,Bolzano-Weierstrass theorem,monotonic sequences
6 Limit and continuity of Functions
7 Properties of continuous (theorems of continuity), uniform continuity
8 Derivative, Rules of derivative
9 Methods of derivative
10 The geometric and physical meaning of the derivative.Theorems related with the derivative
11 Theorems related with the derivative
12 To compute the indefinite limits
13 Differentials and draw the curves (Cartesian coordinates)
14 To draw the curves ( Polar Coordinates)

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having necessary knowledge and skills for performing his/her proficiency in the subject of motor Technologies and basic manufacturing processes X
2 Having the latest knowledge and skills for theoretical and practical applications of motor systems and principals
3 Having the latest knowledge and skills for theoretical and practical applications of vehicle systems
4 Having the latest knowledge and skills for performing tests, control and maintenance of motor/vehicle systems and hardware
5 Having the latest knowledge and skills for diagnostics and renovation processes of vehicle/motor systems
6 Having the latest knowledge in Science and Engineering X
7 Having the latest knowledge and skills in the area of electric-electronic-computer for performing tasks related to his/her proficiency
8 Having foreign language skills and knowledge for making tasks related to his/her proficiency
9 Having the latest knowledge and skills for making design and research projects in his/her area X
10 Having the latest knowledge and skills in the area of servicing/management/job security related to his/her proficiency
11 Having the latest knowledge and skills for performing tasks in teaching and education in his/her area
12 Having necessary knowledge for performing tasks in the automobile industry

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
Odev 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;