Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CHRİTİCAL THEORİES OF LİTERATURE SCİENCE ADE 601 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. CÜNEYT ARSLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The purpose of this course is to examine the theories and methods of literary criticism and to apply the theories and methods on literary works, which are studied.
Dersin İçeriği
The methods of literary theory and critism are going to be examined, the theories and methods will be applied on the works of contemporary German literature, which are studied.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Defines the concepts of literature and the science of literature. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - A - B - C - D - F -
2 - Examines the theories of literature. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - A - B - C - D - F -
3 - Discusses the theories of literature. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - A - B - C - D - F -
4 - Makes examination about the theories of literature and critical methods. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - A - B - C - D - F -
5 - Performs the Works oral. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - A - B - C - D - F -
6 - Analyses different forms of texts with different critical methods. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - A - B - C - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 8:Group Study 10:Brain Storming 12:Case Study 14:Self Study 15:Problem Solving 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Criticism Theories of Literature Science
2 Reflection
3 Reflection
4 Social Reality
5 Historical- Social- Economical Rewiew
6 Community- oriented Rewiew
7 Text- Oriented Rewiew
8 Text- Oriented Criticism
9 Paratextual Criticism
10 Stylistic Rewiew
11 Stylistic Rewiew
12 Author-oriented Rewiew
13 Author und Freund Research
14 Author- Reader

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları -Angelika Corbineau-Hoffmann: Einführung in die Komparatistik
- Thomas Bleicher: Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
- Peter V. Zima: Komparatistik
- Dionys Durisin: Vergleichende Literaturforschung
- Thomas Bleicher: Elemente einer komparatistischen Imagologie
- Hugo Dyserinck: Komparatistische Imagologie
- Götz Pochat: Images in Kunst und Kunstkritik
-Friederike Hetsch: Omagologie des Islams in der neueren und neuesten spanischen
Literatur.
- Binnaz Baytekin; Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim
- Binnaz Baytekin, Alman Edebiyatında İki Almanya?nın Birleşmesi Olgusu
- R. Wellek ve A. Warren, Yazın Kuramı
- Carloni ve Filloux, Eleştiri Kuramları
- Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
- Terry Eaglaton, Eleştiri ve İdeoloji
- Berna Moran, Edebiuyat Üzerine Makaleler
- Tahsin Yücel, Eleştiri Kuramları
- Berna Moran: Feminist Eleştiri Kuramı
- Ali Galip Yener: Eleştirinin Eşiğinde Edebiyat

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the topic of the thesis (preferably in refereed journals, national or international) X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 20
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 5 5
Assignment 1 20 20
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Toplam İş Yükü 161
Toplam İş Yükü /25(s) 6.44
Dersin AKTS Kredisi 6.44
; ;