Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
INTERNATIONAL FINANCE EKO 568 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AVNİ ÖNDER HANEDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
This course aims to investigate the interaction of financial markets and macroekonomics.
Dersin İçeriği
Basic Macroeconomic Concepts, Business Cycles, Macroeconomic Balance -Determination of Exchange Rates and Interest Rates, How to Read Economic Indicators in Turkey (Growth, Industrial Production…), Business Tendency Surveys - Consumer Confidence Indexes, Monetary Policy -CBRT Balance Shhet Analysis, Unemployment Figures, Public Sector Borowing Requirement Debt Figures, Balance of Payments- Real Exchange Rates, Early Indicators of Economic Crisis, Economic Crisis, Financial Institutions, Current Issues on Turkish Economy, Current Issues on World Economy
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Analyze the effect of macroeconomic variables on Turkish financial markets when they are released 12 - C - D - F -
2 - Evaluate and assess the macroeconomic policies 16 - D - E -
3 - Explain the sources of macroeconomic developments 1 - 8 - A - D -
4 - Analyse the macroeconomic variables 1 - 4 - A - B - C -
5 - Define basic concepts related with macroeconomics 1 - 4 - 8 - A - C - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 12:Case Study 16:Project Based Learning 1:Lecture 8:Group Study 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: C:Homework D:Project / Design F:Performance Task E:Portfolio A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic Macroeconomic Concepts
2 Business Cycles
3 Macroeconomic Balance -Determination of Exchange Rates and Interest Rates
4 How to Read Economic Indicators in Turkey (Growth, Industrial Production…)
5 Business Tendency Surveys - Consumer Confidence Indexes
6 Monetary Policy -CBRT Balance Shhet Analysis
7 Unemployment Figures
8 Midterm
9 Public Sector Borowing Requirement Debt Figures
10 Economic Crisis
11 Financial Institutions
12 Current Issues on World Economy
13 Current Issues on World Economy
14 FINAL

Kaynaklar

Ders Notu Blanchard(2006), Macroeconomics, Prentice Hall, Fourth Edition
Ders Notları
Mahfi Eğilmez - Ercan Kumcu - Ekonomi ve Politika (2008) -Remzi Kitabevi
The Economist (2006), Guide to Economic Indicators -The Economist Publications
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Economic and financial issues in conjunction with the expansion and deepening of information by econometric analysis information to evaluate, interpret and apply X
2 Using the theoretical knowledge in finance and economics combine the ability to apply scientific methods and knowledge of econometric methods to analyze and interpret X
3 Problems experienced in the financial sector to analyze with scientific methods and solutions development X
4 The oral and visual way to transfer to Current developments in the financial sector, for the financial sector and outside groups as written X
5 Both public as well as how it should be in the private sector require highly skilled personnel; have the theoretical knowledge and practical advanced analysis capabilities in economic and financial matters X
6 At least one foreign language spoken and written communication having the ability ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2 X
7 they internalize the knowledge and problem-solving skills, ability to apply interdisciplinary studies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 2
Odev 2 2
Odev 3 2
Odev 4 2
Odev 5 2
Odev 6 2
Odev 7 2
Odev 8 20
Odev 9 4
Odev 10 2
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 6 6
Assignment 5 5 25
Project / Design 0 0 0
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü /25(s) 5.92
Dersin AKTS Kredisi 5.92
; ;