Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PHYSIOLOGICAL PSCYHOLOGY ORH 521 0 3 + 0 3 8
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Asisst. Betül Düşünceli
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Human physiology and psychology are in an interaction. In order to understand these interactions, it is intended to explain control systems in the nervous and hormonal systems, their structure, functioning, and their effects on human psychology and learning. Learning is a result of physical stimulation of the brain biochemical changes. In order to understand how the brain learns, the brain is essential to understand the basic structure and physiology.
Dersin İçeriği
Information as a data acquisition, processing and recording of events that occurred during parts of the nerve cells of the brain and examining the factors that affect them. Structure and function of the brain, learning physiology, brain and learning, the brain information processing, neuronal development in children, learning and retention, the role of emotions in learning,
How does stress and pressure affect learning?
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the mechanism of nerve cells in transmission of stimuli. 1 - 2 - A - C -
2 - Associates Education with brain development in children. 1 - 2 - A - C -
3 - Establishes the relationship between learning and the interaction between nerve cells. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Establishes the relationship between the different regions of the brain and learning functions. 1 - 2 - A - C -
5 - Explains the relation between an individual´s ability ton developments on the brain hemispheres. 1 - 3 - A - C -
6 - Explain the effects of neurotransmitters on the behavior. 1 - 3 - A - C -
7 - Discuss the effects of hormonal system on learning and memory. 1 - 2 - A - C -
8 - Evaluates the relationship between psychological status and body secretions. 1 - 4 - A - C -
9 - Explain how mood affects the speed of learning. 1 - 2 - A - C -
10 - Explains how the brain learns and what factors affect learning. 1 - 2 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Field of physiological psychology and research methods
2 Introduction to the human nervous system: the peripheral and central nervous system
3 Nerve cells, and the signal transmission
4 Structure and function of the brain
5 Brain areas and functions
6 Brain chemistry and neurotransmitters that affect behavior.
7 The brain´s information processing. Examples of information processing
8 Neurogenesis and brain development in children
9 Midterm
10 Hormone System
11 The effects of hormones
12 Memory and reminiscence, motivation and rewards
13 Hormone system and the role of neurotransmitters in learning and memory functions
14 The role of emotions in the process of learning and thinking. How does learning stress and pressure?

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları [1] Bear, MF., Connors, BW., Paradiso, MA. (1996). Neuroscience: exploring the brain
[2] Greenfield, S. (2000). İnsan Beyni. İstanbul: Varlık Yayınları.
[3] Jensen, Eric. (1998). Teaching with the brain mind. Çev. Doğanay, Ahmet. (2006). ?Beyin Uyumlu Öğrenme?. Ankara: Nobel Kitabevi.
[4] Ülgen, Gülten. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Nobel Kitabevi.
[5] Madi, Bülent. (2006). Öğrenme Beyinde nasıl oluşur? Morpa Yayınları.
[6] Duman, Bilal. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme?. Ankara: Pagema yayıncılık.
[7] Senemoğlu, Nuray. (2007). Gelişim Öğrenme Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayınları.
[8] Açıkgöz, Ü. K. (2002). Aktif Öğrenme. Ankara: Eğitim Dünyası Yayınları.
[9] Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pagem Akademi.
[10] Boydak, Alp ?Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi?, Beyaz Yayınları, 2004, İstanbul.
[11] Kandel, ER., Schwartz, JH., Jessell, TM., (2000). Principles of Neural Science, (2000).
[12] Berne, RM., Levy, MN. (2000). Principles of Physiology. Third ed.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 189
Toplam İş Yükü /25(s) 7.56
Dersin AKTS Kredisi 7.56
; ;