Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHOD AND SCİENTİFİC APPROACH ULI 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Dersi Verenler Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
THE PURPOSE OF THE COURSE IS TO EXPLAIN THE SCIENTIFIC EVOLUTION OF THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE FROM THE SCIENTIFIC THOUGHT PERSPECTIVE. TO INFORM THE STUDENTS ABOUT WRITING A SCIENTIFIC ESSAY AND PREPARING A THESIS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICAL SCIENCE. WITH THE HELP OF THE COURSE THE STUDENT CAN MAKE DISTINCTION BETWEEN SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC STUDIES. DURING THE COURSE THEY WILL LEARN THE PARTS OF THE ESSAY AND WRITING RULES.
Dersin İçeriği
PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES, DURKHEIM, WEBER, POPPER, CRITICAL REALISM, CRITICAL THEORY, PRAGMATISM, POSITIVISM, INTERPRETATIVE PARADIGM, TRADITIONAL/BEHAVIORALIST EKOL, RESEARCH PLAN, RESEARCH QUESTIONS, PARTS OF THE ESSAY, WRITING RULES.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - TO LEARN EVALUTION OF SOCIAL SCIENCES AS A SCIENCE 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - TO GET INFORMATION ABOUT THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - TO LEARN RESEARCH PLAN 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - TO ANALYZE PARTS OF TH ESSAY 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - TO LEARN WRITING RULES. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 INTRODUCTION
2 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES: DURKHEIM AND WEBER
3 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES: POPPER, CRITICAL REALISM, CRITICAL THEORY, PRAGMATISM
4 POSITIVIST AND INTERPRATIVE PARADIGMS
5 SCIENCE, SCIENTIFIC DATA, IDEOLOGY
6 RESEARCH PLAN
7 METHODOLOGY IN THE SOCIAL SCIENCES
8 MIDTERM
9 WRITING AN ESSAY IN THE INTERNATIONAL RELATIONS FIELD
10 THE MATTERS NECESSARY FOR WRITING AN ESSAY
11 INDICATING THE SOURCES
12 INDICATING THE SOURCES
13 BOOK REVIEW, CONFERENCE PROCEEDING
14 GENERAL EVALUTION

Kaynaklar

Ders Notu 1. Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Doğru, İstanbul: Küre Yayınları, 2010.
2. Kollektif, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2012.
3. Frank Lewis, Sosyal Bilim Metodolojisi, İstanbul: Lotus Yayınevi, 2011.
4. Hamza Al, Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Akademik Yazım Kuralları, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007.
5. W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2 Cilt, İstanbul: Yayınodası Yayıncılık, 2008.
6. Laura Rosella ve Sharon Spray, Research and Writing in International Relations, Pearson, 2008.
7. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.
8. Cemal Yıldırım, Bilimsel Düşünce Yöntemi: İstanbul: İmge Kitabevi, 2008.
9. Orhan Türkdoğan, Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 25 25
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;