Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FROM EMPİRE TO REPUBLİC DEVELOPMENT OF TURKİSH ECONOMİC THOUGHT TIE 513 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü KENAN GÖÇER
Dersi Verenler KENAN GÖÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Teaching of the economic thought which was passed from the Ottoman to the Republic

Dersin İçeriği

Various books about the field and its related parts.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Teaching of Ottoman economic thought 1 - 2 - 3 - C -
2 - Continuity of Ottoman and Republican Economic Mind 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts of the course and principles of Ottoman economic worldview Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000, ss.43-52.
2 The theory of expansion of economic thought Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.25-58; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001, ss.152-157.
3 Normative balances in Ottoman economic thought Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.59-164.
4 Relations between religion and economics Ahmet Güner Sayar, İktisat Metedolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken, İstanbul 2005, ss.193-212.
5 The classical principles, fundamental values and change of the Ottoman economic worldview Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000, ss.68-98.
6 Presentations and discussions Presentations and discussions
7 Midterm Midterm
8 Ottoman economic thought between the old and the new Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.165-226.
9 The first breakthroughs in modern economics after the Tanzimat Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.227-278.
10 Modern economic thought between Laissez-Faire and Protectionism Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.279-394.
11
12
13 Presentations and discussions Presentations and discussions
14 Final Final

Kaynaklar

Ders Notu

It is given in the course documents.

Ders Kaynakları

Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001; Ahmet Güner Sayar, İktisat Metedolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken, İstanbul 2005; Deniz Karaman, Câvid Bey ve Ulûm-ı İktisâdiye ve İctimâiye Mecmûası, Liberte, Ankara 2001; Kenan Göçer, “Son Dönem Osmanlı İktisat Düşüncesinde Birey: Ulum-ı İktisadiyât ve İctimaiyât Mecmuası ve İktisadiyât Mecmuası Dergisi Örnekleri”, Yayınlanmamış YL Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2002; Zafer Toprak, Türkiye'de Millî İktisat, Doğan Kitap, İstanbul 2012; Zafer Toprak, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908 -1950) Milli Burjuvazi, Milli İktisat - Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995; Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, Ankara 2015; Yener Coşkun, 1908-1918 Millî İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having knowledge about Islamic moral understanding at academic level X
2 Having enough knowledge about Islamic commercial law X
3 New developments in economics and finance, explanation and interpretation from the perspective of Islamic morality and law X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 20 3 60
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 20 20
Oral Examination 1 20 20
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 178
Toplam İş Yükü /25(s) 7.12
Dersin AKTS Kredisi 7.12
; ;