Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES SHB 509 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN TAYLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The main aim and purpose of the course is to teach the students how to carry out social researches; to gain ability of prepared a research project, and carry it out in an actual social setting; introduce the students to social work theories and how to use and collaborate them in social work research areas; to instruct the students to write a scientific report; what language and pattern they will use while writing their reports; how to interpret and evaluate the gathered and analyzed data. It is expected that the students can proceed their studies efficiently. It is expected that they can apply in real social world what they have learned theoretically in the class, and consequently, they can benefit their theoretical knowledge in solving their future clients? problems.

Dersin İçeriği

Concepts of knowledge and science, types of knowledge and science, features of scientific knowledge, scientific research methods and techniques: field study and its rules: observation, interviews and their application rules; surveys and their application conditions, preparing questionnaires, archive research method and documents, sample and sampling techniques, data gathering tools and analyses techniques, social statistical package programs like SPSS and Minitab for quantitative data based studies and Nvivo for qualitative studies; scientific language and report writing.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - F -
2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 12 - 14 - A - B - C -
3 - 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - C - D - F -
4 - 1 - 2 - 3 - 9 - 10 - A - B - C -
5 - 1 - 2 - 3 - 6 - 13 - A - B - C - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 12:Case Study 14:Self Study 9:Simulation 13:Lab / Workshop
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam F:Performance Task C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Knowledge concepts and scientific philosophy
2 Characteristics of scientific knowledge
3 Method in science, variety of methods
4 Research types and process
5 Definition, types, characteristics of sample in research, important points about taking sample
6 interview types and focus group interviews
7 Observation and observation types, important points at pbservation process
8 field research in social sciences, survey, preparation of questionnaire, application of questionnaire, and analysis of questionnaire
9 Midterm exam
10 document examination, explanation through sample
11 validity and reliability in research
12 Case study
13 analyzing and evaluating events, Chi square test, co-relation, regression analysis, T test
14 Preparing report and presentation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Neuman, W. Lawrence (2016). Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1 ve 2, Yayınodası Yayınları.
2. Can, Abdullah (1998). SPSS İle Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi Yayıncılık.

3- Karasar, Niyazi (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım Ltd.
4- Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 2 2 4
Quiz 1 1 1
Assignment 3 5 15
Oral Examination 4 10 40
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü /25(s) 6.28
Dersin AKTS Kredisi 6.28
; ;