Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL WORK WITH CHILD AND YOUTH SHB 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YUSUF GENÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. NEŞİDE YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Enabling the children and youth to overcome the possible problems that occurs during the development process. Improving problem-solving methods for they outhfacing social problems.Providing guidance-service information to deal with the adolescence period healthfully.

Dersin İçeriği

Becoming familiar with the characteristics of the children and youth. Improving policy-making to define and solve the problems of the youth. Enlightenment about the emotional and psychological problems of the youth. Providing an ability for they outhto do individual and groupwork. Developing experiences about practices.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4 - Have informations about International rights and sanctions of child and youth. 1 - 3 - 8 - 10 - 14 - A - B - C -
6 - Beware about available politicies towards child and youth. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C - F -
9 - Have information about social work institutions for youth and children. 1 - 2 - 3 - 14 - 15 - A - B - F -
12 - Can understand the Social, emotional and psychological problems of the youth. 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 12 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 14:Self Study 15:Problem Solving 8:Group Study 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Fundamental principles of social work
2 Child and evolution process
3 Youth and youth problems
4 International children and youth rights
5 Turkey's youth profile and their future concern
6 Policies about children and youth
7 children in need of protection
8 Social Work instutitions for children and youth
9 midterm exam
10 Youth abuse, youth crimes
11 Emotional, Mental and Social problems of the youth
12 Social work interventions for youth and children I
13 Social work interventions for youth and children II
14 Social work interventions for youth and children III

Kaynaklar

Ders Notu

1-Yörükoğlu, Atalay, Gençlik Çağı, Özgür Yayınları, İstanbul, 
2-Yavuzer, Haluk, Gençleri Anlamak, Remzi Yayınevi, İst. 2005
3- Gander, Mary J.,Çocuk ve Ergen Gelişimi,İmge Kitabevi,Ank. 1998
4-Çılga, İbrahim, Gençlerin Gelişiminde Ve Madde Kullanımlarını Önlemede Gençlik Merkezlerinin Rolü,
5-Genç, Yusuf. "Gençlerde Kişilik Benlik Ve Kimlik Oluşumu"

Ders Kaynakları

Deniz,M. Engin, "Erken Çocukluk Döneminde Gelişim" Maya Akademi Yay., Ank.2008


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 1 5 5
Assignment 1 7 7
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü /25(s) 4.56
Dersin AKTS Kredisi 4.56
; ;