Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SURGİCAL DİSEASES AND CARE İN CHİLDREN HMS 519 0 2 + 0 2 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The aim is to develop knowledge and skill of students in this course is evidence based care in childhood surgical diseasses.

Dersin İçeriği

Surgical problems in children and nursing care

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows common surgical diseases 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - Defines common semptoms surgical problems in children. 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
3 - Gains knowledge and skill about the most common surgical diseases in pediatric age group in giving to evidence based nursing care. 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1: 2: 3: 12:
Ölçme Yöntemleri: A: F:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Patient Safety in Pediatric Surgery
2 Patient Safety in Pediatric Surgery
3 Parenteral and Enteral Nutrition in Infant Surgery Period
4 Parenteral and Enteral Nutrition in Infant Surgery Period
5 Diagnosed with congenital anomalies antenatal monitoring and Surgical Treatments
6 Diagnosed with congenital anomalies antenatal monitoring and Surgical Treatments
7 Congenital Anomalies of the Respiratory System and Nursing Care
8 Congenital Anomalies of the Digestive System and Nursing Care
9 System Congenital Anomalies of the Liver And Bile Ducts and Nursing Care
10 System Congenital Anomalies of the Liver And Bile Ducts and Nursing Care
11 Congenital Anomalies of the Urinary System and Nursing Care
12 Congenital Anomalies of the Genital System and Nursing Care
13 Endoscopic Surgery and New Technologies
14 Endoscopic Surgery and New Technologies

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
2- Gordon CM, Katzman DK, Rosen DS, Woods ER. (2008). Adolescent Health Care A Pratical Guide, L. S. Neinstein (Ed). Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
3- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
4- Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık, Ankara.
5- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
6- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
7- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
8- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
9- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
10- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
11- Gromoda KK. (2007). Mothering Multiples. Breastfeeding & Caring For Twins or More. USA.
12- Bindler Rc, Ball JW, London ML, Davidson MR. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı (Çev= NC. Şahiner, A. Açıkgöz, MD. Bal) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.
13- Kuğuoğlu S, Demirbağ C. (Ed.)(2015) Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Kitabevi


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
PerformansGoreviSeminer 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 5 5
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 159
Toplam İş Yükü /25(s) 6.36
Dersin AKTS Kredisi 6.36
; ;