Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ITS 531 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA ATMACA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ESRA ATMACA
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Recognizing the sources of Mamluk history and the researches made about it

Dersin İçeriği

Mamluk historical sources, bibliographical works, general and special Mamluk history books, classical works, modern studies about Mamluk history

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To have knowledge about the history of the Mameluk State in general 1 - 2 - A - B -
2 - Classify Mamluk historical sources according to their types 1 - A - B -
3 - To list of historical sources of General Mamluk 1 - 2 - A - B -
4 - To Recognize and use of history books written about Mamluk sultans and cities 1 - 2 - 3 - A - B -
5 - To explain the features of geography, travel documents, tabakât, wafayât type works written in Mamluk period 1 - 2 - A - B -
6 - To have knowledge and use of modern studies and thesis on the subject in Turkey 1 - 2 - 3 - A - B -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

[1] Ziyade, M. Mustafa (1954), el-Müerrihûn fî Mısr fi’l-karni’l-hâmis ‘aşar el-Mîlâdî el-karni’t-tâsi’ el-hicrî, Kahire.

[2] Little, Donald Presgrave (1970), An Introduction to Mamlûk Historiography, Wiesbaden.

[3] Şâkir, Mustafa (1983-1990), et-Târîhu’l-‘Arabî ve’l-müerrihûn, I-IV, Beyrut.

[4] Yiğit, İsmail (1991), Siyasi-Dini-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi: Memlûkler, VII, İstanbul.

[5]Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul.

[6] Anân, Muhammed Abdullah (1999), Müerrihu Mısri’l-İslâmiyye ve Mesâdiru’t-târîhi’l-Mısrî, Kahire.

[7] Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları (2014), (ed. Altan Çetin), İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 25
PerformansGoreviSeminer 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;