Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE SOURCES OF TURKISH ISLAMIC LITERATURE ITS 522 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KENAN MERMER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

To make the students apprehend the origin, conceptual content, content, and the historic sources of Turkish Islamic Literature by analyzing literary works.

Dersin İçeriği

Analyzing the origin, content, and historic sources of Turkish Islamic Literature (Biographical and bibliographic resources)

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Have knowledge of the origin, contents, and conceptual contents of Turkish Islamic Literature. 1 - 2 - 10 - A - C -
2 - Realizes the connection between Turkish Pre-Islamic Literature and Turkish Islamic Literature. 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
3 - Apprehends the effect of literary forms, genres and metaphors originated in Arabic and Persian in Turkish Islamic Literature. 2 - 3 - 10 - A - C -
4 - Analyzes the content origins and analyze the effects of these origins on Islamic Literature. 2 - 3 - 14 - A - C -
5 - Understands the biographical sources in Turkish Islamic Literature and apprehend the role of these sources in researching. 1 - 2 - 4 - 14 - A - C -
6 - Apprehends the bibliographic sources in Turkish Islamic Literature and apprehend the importance of these sources in Islamic Literary research. 1 - 2 - 4 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 10:Brain Storming 3:Discussion 14:Self Study 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The origin, description, and characteristics of Turkish Islamic Literature
2 The tradition of Pre-Islamic Literature which is one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature (Oral tradition and epic poetry)
3 The effect of Arabic Literature on Turkish Islamic Literature
4 The effect of Persian Literature on Turkish Islamic Literature
5 Al Quran Al Kareem as one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature
6 Hadith Sharif as one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature
7 Akaid, Kalam, Fiqh, Tafsir, and Ilm-i Hal as the contextual sources of Turkish Islamic Literature
8 Sufism as one of the contextual sources of Turkish Islamic Literature
9 Siyer and Parables as the contextual sources of Turkish Islamic Literature
10 Tazkirah Ash-Shu´aras as the biographical sources of Turkish Islamic Literature
11 Shakaiku´n-Nu´maniya, Manzûm Chronicles written in verse, Obituary Texts as the biographical sources of Turkish Islamic Literature translation and addendums
12 Tazkirah Al Auliya, Parable Name, Khatirat, and Autobiographies as the biographical sources of Turkish Islamic Literature
13 Mavduatu´l-´Uloom ve Mahzenu´l-?Uloom as the bibliographic sources of Turkish Islamic Literature
14 Kashf az-Zunun, Turkey Bibliyography of Articles, Bibliyography of Turkic Linguistics as the bibliographic sources of Turkish Islamic Literature

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal (2009), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
2. Necla Pekolcay-Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı v.d. (1993), İslâmî Türk Edebiyatı´nda Şekil ve Nev?îlere Giriş, İstanbul.
3. A. Sırrı Levend (1998), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.
4. Heyet (2012), Türk-İslâm Edebiyatı Sempozyumu I, İstanbul.
5. Ali Nihad Tarlan (1990), Makaleler, Ankara.
6. Fuad Köprülü (1999), Edebiyat Araştırmaları, Ankara.
7. Nihad Sami Banarlı (2001), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
Odev 2 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 1 15 15
Assignment 2 20 40
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 161
Toplam İş Yükü /25(s) 6.44
Dersin AKTS Kredisi 6.44
; ;