Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE “OTHER” IN THE ISLAMIC HISTORY: CHRISTIAN EXAM ITS 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. LEVENT ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Dealing with criterion for objective evaluation of materials and the problems confronted with in studies of history

Dersin İçeriği

Historiography, history of other, investigation of historians? points of view for the same topic in the context of example of christians

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To tell information about reaching historical materials to our time 2 - 3 - A - F -
2 - To recognize the problems of the narrations 12 - 15 - A - F -
3 - To question the materials from different points of view in connection with object-subject relations 2 - 10 - 14 - A - F -
4 - To evaluate the problems of history dealing with ?the other 3 - 14 - 15 - A - F -
5 - To debate the possibility of impartial and objective historiography 3 - 10 - 15 - A - F -
6 - To demonstrate the skill for being an objective historiography 12 - 14 - 15 - A - F -
7 - To tell the Christians social and political history 8 - 14 - A - F -
8 - To simulate about the other dhimmis in the Islamic society 1 - 14 - 15 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 2:Question-Answer 3:Discussion 12:Case Study 15:Problem Solving 10:Brain Storming 14:Self Study 8:Group Study 1:Lecture
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Historiography
2 History-writing and the concept of ?the other?
3 Basic problems of historical documents pertaining to ?the other?
4 General character of materials pertaining to ?the other? in the sources
5 The other in Quran
6 The other in hadith sources
7 A general glance at materials pertaining to christians particularly
8 Analysis of the records related to political history in the context of the other in history
9 Analysis of the records related to political history in the context of the other in history
10 Analysis of the records related to social history in the context of the other in history
11 Some examples belonging to the period following XI. century
12 Analysis of historical works written by ?the others?
13 Analysis of a work of Said b. Batrîk named Tarih in this context
14 Analysis of a work of Menbicî named Tarih in this context

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

[1] Öztürk, Levent (2012), İslam Toplumunda Hristiyanlar, Ensar Neşriyat, İstanbul.
[2] Atiya, Aziz S. (1991), A History of Eastern Christianity, New York.
[3] Cheikho, Louis (1999), en-Nasrâniyye ve Âdâbuhâ beyne Arabi?l-Câhiliyye (Le Christianisme et la Littérature Chrétienne), 2. baskı, Beyrut.
[4] Fayda, Mustafa (1989), Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, İstanbul.
[5] Hitti, Philip K. (1981), Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi (trc. Salih Tuğ), I-IV, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;