Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FOLK PLASTIC ARTS SAN 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ELA TAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Asst. Prof. Dr. Tülin ÇORUHLU

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To introduce to students Plastic Arts that forms rich resources of art history and reflect our traditional culture accompanied by visual materials

Dersin İçeriği

To identification concept of Plastic Arts and local plastic arts generated based on manual labor at home and at work in terms of materials, techniques, composition and motifs

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Dominates literatures on subject 1 - 5 - B - C -
2 - Evaluates and classifies the plastic arts 1 - 3 - 5 - 10 - A - B - C -
3 - Reviews the development of the Turkish plastic arts 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - A - B - C -
4 - Reviews the relationship between religion and art with the samples of Anatolian 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - A - B - C -
5 - Offers a thesis about the subject 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 14 - 15 - A - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 5:Demonstration 3:Discussion 10:Brain Storming 2:Question-Answer 14:Self Study 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: B:Oral Exam C:Homework A:Testing D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concept of plastic arts and its historical development
2 Materials and Tools Used in Plastic Arts
3 Classification of Plastic Arts and Applied Techniques
4 Composition and Motif in Plastic Arts decorations
5 Wood, Plaster, Horn, Glass Works
6 Leather, Yarn, Paper, Felt Works
7 Metal, Grass, Stone, Earth Works
8 Comparison and Evaluation of local Plastic Arts in terms of Technical, Composition, Motifs
9 Exam
10 Public Plastic Arts Samples
11 Public Plastic Arts Samples
12 Public Plastic Arts Samples
13 Public Plastic Arts Samples
14 General Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Will be given by instructor

Ders Kaynakları

Yusuf Durul, Baraj Gölü Çevresi Dokuma Sanatları, Ankara 1969.
Reyhan Kaya, Türk Yazmacılık Sanatı, İstanbul 1974.
Haşim Şekip Işık, “Trakya’da İşleme Sanatı”, Türkiyemiz, Sayı 20, İstanbul 1976, s. 20 – 24.
Yusuf Durul, Yörük Kilimleri Niğde Yöresi, İstanbul 1977.
Mine GÖKBUGET , “Anadolu’da Göz ve Nazar İnançları”, Türkiyemiz, Sayı 29, İstanbul 1979, s. 6 – 10.
Musa Seyirci – Ahmet Topbaş, Keçecilik ve Batı Anadolu’daki Keçe Merkezleri, II. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, DEÜ Yayınları, İzmir 1984.
Yusuf Durul, Anadolu Kilimlerinden Örnekler, İstanbul 1985.
Taciser Onuk ve bşk., Tarsus El Sanatları, Ankara, 1998.
Hüseyin Şahin, Malatya El Dokuması Çorap ve Eldivenler, T.C İş Bankası Yayınları, İstanbul 1995, s. 78 – 81.
Mehmet Z. Kuşoğlu, Dünkü Sanatımız Kültürümüz, İstanbul 1994.
Önder Küçükerman, “Camcılık”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994, s. 372.
Taciser Onuk ve bşk., İçel El Sanatları, Ankara 1998.
Selçuk Mülayim, Sanata Giriş, İstanbul 2011.
ERBEK Mine, Çatalhöyükten Günümüze Anadolu Motifleri, Ankara 2002.
H. Örcün Barışta, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, İstanbul 2005.
Ela Taş, “Malatya Nazarlıkları”, XI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir 2007, s. 355 – 361.
Ela Taş, “Malatya Müzesinde Bulunan Tepelikler”, Türk Arkeoloji ve Etnografya, Sayı 9, Ankara 2009, s.93-102.
Ela Taş, Van El Sanatları, Van 2014.
Ela Taş, “Halk Plastik Sanatları Yönüyle Rize”, SOBİDER, Malatya 2015, s. 177 – 202.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He/She a scientific study one of an Art Historian fielding by getting habit in project form way of thesis. X
2 He/She draws the progress of the art during the historical period. X
3 He/She concieves the artistical styles and specialist value. X
4 He/She grills specialistics of our artistical materials and contributing to the world art history. X
5 He/She makes analogical worth who has inself and has comprehension the facts her/His ownage.confidence using own culture and art. X
6 He/She discusses own scientifies studies with other scientits in the national and international meeting. X
7 He/She things of conservation and keeping alive of cultural and artistic material as a modern and sensitive person. X
8 He/She develops own capacity about comment on the artistical material in the period of product or modern age. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 30
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 8 8
Assignment 1 30 30
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 158
Toplam İş Yükü /25(s) 6.32
Dersin AKTS Kredisi 6.32
; ;