Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE METHODS OF CONTEMPORARY MUSEUM WORKS SAN 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Araş.Gör. Murat ALKAN

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Turkish art investigator, field-related documents and objects that you can use in scientific studies and by sort of contemporary museums, archive objects can store or the inventory and were ready to provide the necessary your work needs to be done

Dersin İçeriği

With photo and history of art materials to detect, classify this material with scientific method. Contemporary curatorial methods. Registration of vouchers, inventory receipts. Protection, storage and merchandising techniques.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Defines history of art material with photography and drawing 1 - 2 - A -
2 - Uses materials 3 - 6 - 9 - C -
3 - Identify between documentation methods links 1 - 2 - 5 - B -
4 - Prepares ınformation and inventory receipts 1 - 5 - 8 - 16 - C -
5 - Makes the right protection and storage 1 - 6 - 16 - A -
6 - Knows the rules of contemporary museum 1 - 5 - 6 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 6:Motivations to Show 9:Simulation 5:Demonstration 8:Group Study 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and definitions
2 History of museology
3 History of Art materials detection
4 Inventory receipt preparation/instance objects. merchandising labels. redirect plates.
5 Protection and storage methods. storage and laboratory conditions.
6 Merchandising methods: for combining indoor and outdoor space, showcase and exhibition elements
7 Collection creation. temporary and permanent exhibition. acquisition and disposal
8 Lighting, air conditioning and security measures
9 Museum buildings spatial problems
10 Modern curatorial discussion
11 Model research and sharing
12 The results of the test model research
13 Working in the museum
14 Exam

Kaynaklar

Ders Notu

Will be given by the instructor

Ders Kaynakları

AHUNBAY Z., Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996.
TUNCER O.C., Rölöve ve Restorasyon, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Müh.Mim. Fakültesi , 1990.
STRIKE J., Architecture in Conservation: Managing Development at Historic Cites, London ,1994.
KATHPALIA Y.P., Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu, (trc.) Nihal Somer,Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, 1990.
ALSAÇ Ü., Türkiyede Restorasyon, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.
ARIK R.Oğuz., Türk Müzeciliğine Bir Bakış, İstanbul, 1953.
KUBAN D., "Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar",Ankara: Vakıflar Dergisi,S.VIII,1970,s.342-343.
Rölöve ve Restorasyon Dergisi,Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
Restorasyon-Konservasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
CEZAR Mustafa., Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, 1972.
ÖNDER Mehmet., Türkiye Müzeleri, Ankara, 1977.
ATASOY Sümer, Müzeler ve Müzecilik Bibliyografyası, İstanbul, 1979.
ECO Umberto , Bir Müze İçin Öneriler, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) s. 8-12.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He/She a scientific study one of an Art Historian fielding by getting habit in project form way of thesis. X
2 He/She draws the progress of the art during the historical period. X
3 He/She concieves the artistical styles and specialist value. X
4 He/She grills specialistics of our artistical materials and contributing to the world art history. X
5 He/She makes analogical worth who has inself and has comprehension the facts her/His ownage.confidence using own culture and art. X
6 He/She discusses own scientifies studies with other scientits in the national and international meeting. X
7 He/She things of conservation and keeping alive of cultural and artistic material as a modern and sensitive person. X
8 He/She develops own capacity about comment on the artistical material in the period of product or modern age. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 30
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;