Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CULTUR OF INSTITUTION UTY 503 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SAMİ ŞENER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
1- Providing a sociological approachequipped with theoretical knowledge to the problems related to the changes in the social structure
2- Teaching both theoretical and practical method to conduct a survey to collect data
3- Developing knowledge and critical approaches in the social sciences
4- Giving an open-ended course for helping to contribute to the literature
5- Evaluating the social facts and events, changes in social structure in order to gain the ability to analyze it in sociological terms
Dersin İçeriği
1) Explain the social dimension of corporate culture.
2) Take an understanding approach to social forms and formations
3) Explain the basic mission of the corporate culture.
4) Discuss the literature about the establishment of corporate culture.
5) Tries to create a main framework for a study of the corporate culture.
6) Provides information about the subsections of the study of corporate culture.
7) Highlights the values and attitudes that are essential to the corporate culture
8) Cover the literature on the corporate culture that support the effectiveness of communication
9) Supports the idea of corporate culture as a common denominator
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Corporate culture, its goals and common understanding Notes & Articles
2 The philosophy of corporate culture, mission and vision Notes & Articles
3 Creation of a study convention Notes & Articles
4 Fashioning a system in the working order Notes & Articles
5 Participation of all actors in the working life Notes & Articles
6 Basic indicators of corporate culture Notes & Articles
7 Communication as a factor of a joint action Notes & Articles
8 Communicating ideas and feelings Notes & Articles
9 Communication in the regulation of behavior Notes & Articles
10 Communication based on the clear concepts Notes & Articles
11 The idea of institution and its renewal Notes & Articles
12 Institutions and conflict resolution Notes & Articles
13 A sense of group solidarity Notes & Articles
14 The importance of social activities in the institution Notes & Articles

Kaynaklar

Ders Notu Course Notes
Ders Kaynakları Cultural Nuances, Assumptions, and the Butterfly Effect, Rory Remer,Counseiing and Vaiues ? January 2007 "Voiume 51
.Effects of basic human values on host community
acculturation orientations
Irene Sapienza, Zira Hichy, Maria Guarnera, and Santo Di Nuovo,INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 2010, 45 (4), 311?319
.ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM,Serpil DURĞUN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 112-132
.ÜLKE ORJİNİNİN KURUMSAL KÜLTÜRE YANSIMASI,KURUM İÇİ İLETİŞİM VE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI: IKEA ÖRNEGİ
Ögr.Grv.Elif SUNGUR*Bu çalısma 2007 2.Ulusal Halkla İliskiler Sempozyumunda bildiri olarak sunulmus,
.TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN KURUM KÜLTÜRÜNEYANSIMASI,Yrd.Doç.Dr.Ayşen TEMEL EĞİNLİ/Yrd.Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIRxSOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
Cilt 3, No 2, 2011
.TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN KURUM KÜLTÜRÜNE YANSIMASI
Ayşen TEMEL EĞİNLİ - Sinem YEYGEL ÇAKIR, SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
Cilt 3, No 2, 2011
.YABANCILAŞMA, KURUMSAL DEĞERLER VE DUYGU YÖNETİMİ DENKLEMİ
Arş. Gör. Murat Polat Arş. Gör. Tuba Yavaş/ Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi Mayıs Haziran Temmuz 2012 C.1 Sayı.2
.İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Ferit KÜÇÜK, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 247-266, ELAZIĞ-2005
.ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KURUMSAL
BLOGLAR VE BİRKAÇ KURUMSAL BLOGUN İNCELENMESİ Fatih KARCIOĞLU-
Esat KURT, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 2009 1
.ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ,Doc. Dr. Nezahat GÜÇLÜ,
Gazi Universitesi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara 2003

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;