Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIOLOGY OF ETNICITY UTY 513 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HACI MUSA TAŞDELEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Introduction to theory and research on the debates on the ethnicities. Emphasis on how political, organizational, and cultural factors shape ethnic groups
Dersin İçeriği
Ethnicity and Race definition of the concepts and dimensions , social identity, the nation-state , assimilation and ethnic discrimination, multicultural society , violence and crime in the ethnic factor in the role of the Turkish identity of the ethnic dimension as the handling and Turkey´s religious and ethnic communities.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Introduction to theory and research on the debates on the ethnicities. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Emphasis on how political, organizational, and cultural factors shape ethnic groups 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Learn main theories on ethnicities 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Ethnicity : definition and content
2 Race and ethnicity
3 Socio- biology , race, and ethnicity
4 Social identity, culture and ethnicity
5 social stratification and ethnicity
6 Religious groups and ethnicity
7 National identity , nation-state and ethnicity
8 Modernisation and ethnicity
9 Multicultural community and ethnic groups
10 Political elites and ethnicity as a political power tool
11 Violence, crime and ethnicity
12 Turkish identity and its ethnic dimension
13 Ottoman millet system and ethnicity in historical perspective
14 Turkey´s religious and ethnic communities

Kaynaklar

Ders Notu Antony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim yayınları, (Çev. Bahadır Sina Şener), 5. Baskı, İstanbul, 2009
Ders Kaynakları Antony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim yayınları, (Çev. Bahadır Sina Şener), 5. Baskı, İstanbul, 2009
Bahadeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1979
Balibar ve Wallerstein, Irk Ulus Sınıf, (Çev. Nazlı Ökten), Metis yayınları, İstanbul, 1993
Kemal H. Karpat, Ortadoğu´da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (Çev. Recep Bozdemir), İmge yayınları, İstanbul, 2001
L.N. Gumilev, Eski Türkler, (D.Ahsen Batur), Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1999
Orhan Türkdoğan, Etnik sosyoloji, Timaş yayınları, İstanbul, 1997
Robert Bernasconi, Irk Kavramını Kim İcat etti ?, (Çev. Zeynep Direk ve vd.),Metis yayınları, İstanbul, 2000
Semra Somersan, Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004
Sinisa Malesevic, The Sociology of Ethnicity, Sage Publications,Galway, 2004
Steve Fenton, Etnisite: Irkçılık, Sınıf ve Kültür, (Çev. Nihat Şad), Phoenix Yayınları, Ankara, 2001

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;