Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EARLY OTTOMAN ARCHITECTURE SAN 303 5 3 + 1 4 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ERKAN ATAK
Dersi Verenler Doç.Dr. ERKAN ATAK
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Murat ALKAN
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach grouped, chronologically in a detailed the architectural works that from Osman Gazi to end of the period of Sultan II. Murad.
Dersin İçeriği
Mosque architecture, plan types, mausoleums, madrasas, public baths, caravanserais and Ottoman bazaar complexes
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows the limits of early Ottoman architecture 1 - 2 - A - B -
2 - Compares within the period of architectural works in terms of type of construction materials and techniquesother emirates 1 - 2 - 5 - A - B - C -
3 - Comments novelties of the architecture of this period 1 - 2 - A - B - C -
4 - Refers to the effect of the later works of the early Ottoman periods 1 - 2 - 5 - B - C -
5 - Establishes a link between the architectural and cultural life of the Ottoman Empire 1 - 2 - 5 - A - B - C -
6 - Sets out examples of developmental stages of the period 1 - 2 - 5 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 5:Demonstration
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The concept of early Ottoman art, chronology and assessment of the resources on the subject
2 Types of mosque architecture and layout
3 Works of Osman and Orhan Gazi period
4 I. Murad (Hüdavendigar) works of the period
5 Works and the interregnum period Bayezid
6 Works of the period of Sultan Mehmet Celebi
7 II. Murad works of the period
8 Comparison with the general characteristics of the Seljuk period and Ottoman shrines
9 Midterm exam
10 The tomb architecture
11 Comparison with the general characteristics of the Seljuk period and early Ottoman madrasas
12 Caravanserai, bazaar and hamam architecture
13 The early period Ottoman mosque complexes
14 Assessment

Kaynaklar

Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları KURAN Abdullah., İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Camii, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1964.
KURAN Abdullah., Anadolu Medreseleri, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları;9, 1969.
AYVERDİ E.Hakkı-YÜKSEL İ.Aydın.,İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi,İstanbul:İstanbul Fethi Derneği, 1976.
AYVERDİ, E. Hakkı., Osmanlı Mimarisinde Çelebi Mehmed Ve II. Murad Devri,2. Baskı, İstanbul: Fetih Cemiyeti Yayınları, 1989.
ASLANAPA Oktay., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul:Inkılâp Kitabevi, 1985.
GABRIEL Albert., Bir Türk Başkenti Bursa, C.I-II, (çev.) Neslihan Er vd., Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2008.
Türkiye´de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C.I-V, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983.
KUBAN Doğan.,Osmanlı Mimarisi,İstanbul:YEM Yayınları,2007.
ASLANAPA, Oktay., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986.
BARKAN, Ö.Lütfü., Şehirlerin teşekkül ve inkişaf tarihi bakımından Osmanlı İmparatorluğunda imaret sitelerinin kuruluşu ve işleyiş tarzına ait araştırmalar, İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (İstanbul 1962-63), s.239-296.
CEZAR Mustafa., Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul 1985.
EMİR Sedat., Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar : Kentsel Kolonizasyon Yapıları Olarak Zaviyeler I. Öncül Yapılar : Tokat Zaviyeleri, c.1, İstanbul 1994.
EYİCE, S., İlk Osmanlı devrinin dinî-içtimaî bir müessesesi : zaviyeler ve zaviyeli camiler, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (1962-1963), s.1-80.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Examines according to geographical region, country, community and time to the material culture which feature art and evaluates to them by specific disciplines methods X
2 Has solving skills based on identification, interpretation, evaluation, research and evidence the Art History issues and problems using with information of Architecture, Archaeology, Fine Arts theoretical and practical knowledge acquired in the field. X
3 Can make plans and practices in the field of art history studies X
4 Recognizes, formulates and solves resources and problems Art History field X
5 Researches, preserves, teaches the historical environmental values and supports this development X
6 Has the transfer skills to Art History field innovations, monitoring developments in science and technology, to be able to constantly renew itself X
7 Compatible with the social environmentand has reached general culture level as required by the profession and and social relationships are strong; examines, develops and if necessary modifies norms guiding these relations with a critical perspective; manufactures and implements projects for the social environment where social responsibility. X
8 Has technical skills about Drawing, restoration, building survey, excavation techniques, photography and computer usage X
9 Dominates the national and international legislationabout Art History and develops to strategies, policies and implementation plans acting in accordance with this legislation and evaluates the obtained results. X
10 Recognizes, identifies cultural and historical values of the region; prepares, implements, manages, monitors plans and projects related this; informs people and institutions X
11 Has to be able to fit, work into any kind of field work and the ability to use the necessary technical equipment and professional ethics and a sense of responsibility X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 10 20
Assignment 1 25 25
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü /25(s) 7.04
Dersin AKTS Kredisi 7.04
; ;