Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EUROPEAN UNION AND TURKEY UTC 322 6 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YASİN KEREM GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Understanding emergence of EU which has significant position to draw foreign policy of Turkey, whether it is successful, and its institutions and common policies.
Dersin İçeriği
Initially EU is defined generally as its historical development, policies etc. Beside, historical processes of Turkey-EU relations and cuurent situation are analyzed.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Define position of EU at world politics 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Analyze the basic core specialities of EU 1 - 2 - 3 - A - B -
3 - Explain process of forming the EU policies 1 - 2 - 3 - A - B -
4 - Explain the structure and operation of EU 1 - 2 - 3 - A - B -
5 - Know the relations development process of Turkey-EU 1 - 2 - 3 - A - B -
6 - Analyze the discussions about the Turkey-EU at European countries 1 - 2 - 3 - A - B -
7 - Interpret and know the discussions about the Turkey-EU at Turkey 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General Overlook to EU: Members, Basic Contracts and Its Structure Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
2 Foundation of EU and its Enlargement Process Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
3 EU Summits and Basic Contracts Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
4 Political and Economic Position of EU at the World
5 Institutional structure of EU and Decision Making Process I Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
6 Institutional structure of EU and Decision Making Process II Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
7 Common Policies of EU / Common Trade Policy of EU Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
8 Midterm Examination
9 Turkey ? EU Relations I Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
10 Turkey ? EU Relations II Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
11 Negotiation Process Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
12 Custom Union and Partnership Branches Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
13 Perception of EU at Turkey and Perception of Turkey at EU
14 Discussion

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1)Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 276-294.
2)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 1-21.
3)Dinan, Desmond (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2002.
4)http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
5)Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul,
6)Smith, Michael (2005), ABD-AB İlişkileri: Ortaklık Siyaseti, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
7)Sophie Meunier (2005), ABD-AB İlişkileri: Ticaret ve Yatırımlar, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul
8)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 145-155.
9)Urwin, Derwk W. (2005), Avrupa Bütünleşmesinin Kökenleri, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
10)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
11)İnat, Kemal (2005), Avrupa Politik İşbirliğinin Doğuşu, Oğuz Kaymakçı (Der.), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel, Ankara,
12)Gillingham, John (2005), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
13)Salmon, Trevor C. (2005), Avrupa Savunma Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
14) Church, Clive (2005), Avrupa Birliği Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
15)Öztan, Ece (2005), Avrupa Anayasası Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 16)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
17)Jacobs, Francis (2005), Avrupa Parlamentosu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
18)Nicoll, Sir William (2005), Bakanlar Konseyi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
20)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul,
21)Alter, Karen J. (2005), Avrupa Adalet Divanı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
22)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 93-133.
23)Dinan, Desmond (2005), Bölgeler Komitesi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul
24)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul,
26)Dağı, İhsan D. (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye: batılılaşmanın Neresindeyiz?, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara,
27)Aral, Berdal (2001), Türk Dış politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara
36)Gözen, Ramazan (2001), Türkiyenin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara,
28)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,
29)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
30)http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiyenin Resmi Sitesi
31)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,)
32)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara,
33)Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005. (
34)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,
35)Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiyeden Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
36)Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiyeyi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul,
37)Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul,
38)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara,

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Understanding and being capable of using the operational information of export, import, foreign exchange and logistics together with the theorotical background of international trade and comprehending the business culture and marketing interaction in the globalized capital, labour, and goods trade. X
2 Having the knowledge of the basic global and local regulations in international trade and being capable of implementing and interpreting these in practise. X
3 Being capable of analyzing economical and commercial developments, defining the problems about his/her assignments, expressing opinion and presenting solutions in an organization. X
4 Besides computer usage, being capable of using the information systems and software used in international trade operations. X
5 Having the capability of reseach and analytical thinking, being able to predict the processes and results of the projects and decisions to be implemented, to be able to develop strategic approach and communicate in a comprehensible manner with high power of persuasion. X
6 To be able to determine the aim, vision and goals of the organization in his/her assigned positions. X
7 As a result of the competence of critical thinking and producing alternatives, being capable of gathering and analyzing information from various sources together with taking initiative. X
8 Being continuous improvement-oriented and innovative in his/her field. X
9 Together with having the leadership features, prone to teamwork and being capable of vertical and horizontal communication based on interaction and sharing with the experts in other fields. X
10 Together with at least European Computer Driving licence advanced level in his/her required fields, usage of the information and communication technologies X
11 At least one foreign language knowledge in the field using the European Language Portfolio B2 level and using this skill in oral and written communication. X
12 With social responsibility awareness, arranging and carrying out activities and projects for his/her own social environment. X
13 Acting in accordance with the social, scientific, cultural and ethic values. X
14 Being capable of analyzing the relationships with the stakeholders, following the developments in his/her field, examining the position of his/her organization and submitting suggestions. X
15 Having consciousness about the subjects of universality of social rights, social justice, quality culture, protection of cultural values, enviromental protection and occupational health and safety. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
Odev 1 10
Odev 2 10
Odev 3 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 94
Toplam İş Yükü /25(s) 3.76
Dersin AKTS Kredisi 3.76
; ;