Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PUBLIC ADMINISTRATION SBK 325 5 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To learn basic concepts about public administration; to have knowledge about the structure and functioning of Turkish public administration; to learn current approaches in public administration; to have knowledge about organization structure and functioning of central and provincial organization of Ministry of Health.

Dersin İçeriği

This lesson will provide information on public administration, central and local government, public administration supervision, current approaches in public administration, organizational structure and functioning of the Ministry of Health.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - To know the organizational structure and functioning of the Ministry of Health. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - To know the basic concepts of public personnel management 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - To know the structure and functioning of Turkish public administration. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - To know the basic concepts of public administration. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concept of Public Administration, Related Science Branches, Public Administration and Private Management Comparison
2 Development of Public Administration
3 Organizational and Organizational Theories in Public Administration
4 Structure and Functioning of Public Administration
5 Central Management, Local Governance, Basic Characteristics of Turkish Public Administration
6 Central Government Organization and its Functioning
7 Local Government Organizations and Their Functioning
8 Audit of Public Administration
9 MIDTERM
10 Central Organization and Functioning of Ministry of Health
11 Provincial Organization and Functioning of Ministry of Health
12 Current Approaches in Public Administration - I
13 Current Approaches in Public Administration - II
14 Current Approaches in Public Administration - III

Kaynaklar

Ders Notu

Bilal Eryılmaz (2013), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

Ders Kaynakları

Aykut Polatoğlu (2003), Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

İsmet Giritli (2001), Türkiye’nin İdari Yapısı: Kamu Yönetimi Teşkilatı, Der Yayınları, İstanbul.

Sağlık Bakanlığı (2012), Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Tanıtım Kitapçığı, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Sağlık Bakanlığı (2012), Taşra Teşkilatı Yönetim Rehberleri, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen (Ed.) (2007), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayınları, Ankara.

Asım Balcı (2005), kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması, Atlas Yayınları, İstanbul.

Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun (Ed.) (2003), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara.

Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı (Ed.) (2005), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması - I, Beta Yayınları, İstanbul.

Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı (Ed.) (2007), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması - II, Beta Yayınları, İstanbul.

Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.) (2003), Çağdaş Kamu Yönetimi - I, Nobel Yayınları, Ankara.

Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.) (2004), Çağdaş Kamu Yönetimi - II, Nobel Yayınları, Ankara.

Bekir Parlak (Ed.) (2008), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara.

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı (2008), Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.

Ahmet Hamdi Aydın, İ. Ethem Taş, Meltem Kılıç ve Zehra Gül (Ed.) (2010), Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş.

Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (Ed.) (2007), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara.

Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman ve M. Akif Özer (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, Ankara.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 PLANNING-To have the necessary level of expertise for planning in health institutions X
2 PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING-Having problem solving and decision making skills by using qualitative and quantitative methods X
3 ORGANIZATION- To have the necessary information to make job analysis, job description and job requirements and to make use of these to design service processes and to form units and reorganize them accordingly. X
4 COMMUNICATION - having the ability to communicate and develop with employees, patients / relatives, colleagues and other internal and external stakeholders X
5 LEADERSHIP-Identifying power sources appropriate to environmental conditions and applying appropriate leadership styles by utilizing these resources X
6 MOTIVATION- Determining the needs of subordinates by taking into consideration the working conditions, identifying appropriate targets and having the knowledge and skills to provide motivation both within the team and individually. X
7 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT- Knowing the functions of human resources management and having the knowledge and skills to manage human resources in accordance with the principles of human resources management X
8 COORDINATION- To have the necessary knowledge and skills to ensure the unification of efforts towards the realization of corporate objectives by considering both institutional and individual efforts. X
9 REPORTING- Gather information about administrative, financial and technical issues, prepare reports on administrative, financial and technical issues by using this information and evaluate these reports. X
10 BUDGETING-To know budgeting methods, to perform budgeting activities, to make end-of-term transactions by making adjustments and corrections if necessary X
11 CONTROL / INSPECTION- Knowing and applying the necessary controls regarding the general operation of the institution, stock and inventory management, human resources and corporate performance and hospital quality system in the light of legal regulations X
12 REPRESENTATION- To represent the institution in the presence of other institutions and organizations and stakeholders, to organize the necessary activities on this subject and to have the necessary skills to ensure the participation of internal and external stakeholders in these activities. X
13 makes recommendations that will contribute to field of his/her expertise. X
14 KNOWLEDGE MANAGEMENT-Establishing policies related to information management, organizing and setting up information management systems, documenting and using data X
15 QUALITY PATIENT AND EMPLOYEE SAFETY- Determining quality and patient safety policies, collecting data for this purpose, analyzing and evaluating data by using measurement methods, and ensuring that the results are used for improvement X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 1 5 5
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü /25(s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5
; ;