Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETHICS IN HEALTH CARE MANAGEMENT SAY 210 4 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri

nope

Önerilen Seçmeli Dersler

nope

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To be able to define the basic concepts of ethics; to be able to evaluate the ethical principles and unethical behaviors expected to be followed in management; interpret ethical theories and basic principles in health management; to be able to evaluate ethical problems in health services; explain the development of patient rights.

Dersin İçeriği

In this course, the concept of ethics will be emphasized and ethical principles and responsibilities will be given.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To know the basic concepts and approaches related to ethics. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C - F -
2 - To know the basic principles of professional and managerial ethics. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C - F -
3 - To distinguish unethical behaviors in management. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C - F -
4 - To know ethical problems and dilemmas in health services. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C - F -
5 - To know the ethical responsibilities of health institutions and health personnel. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C - F -
6 - To know patient rights. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts of ethics, national and international standards, legal legislation Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
2 Professional and managerial ethics Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
3 Ethical principles and unethical behavior in management Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
4 Ethical theories Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
5 Ethical principles in health services (Confidentiality, security, privacy concepts in health records etc.) Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
6 Ethical dilemmas in health care Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
7 Ethical decision-making process in health care Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
8 Physician-patient relationship at ethical framework Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
9 MIDTERM Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
12 Malpractice Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
13 Privacy in health care Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
14 Case analysis for ethical problems Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
10 mobbing Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
11 Patient rights Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.

Kaynaklar

Ders Notu

Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
Seedhouse, David (2009), Ethics: The Health of Health Care, Wiley Publishers.
Bradley, Peter ve Amanda Burls (2000), Ethics in Public and Community Health, Routledge.
Sayım, Ferhat (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, Marmara Kitap Merkezi Yayınları.
Tepe, Harun (2001), Etik ve Meslek Etikleri: Tıp, Çevre, İş, Basın, Hukuk ve Siyaset, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Aydın, İnayet Pehlivan (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Akademi Yayıncılık.

Ders Kaynakları

Zengin, Nazmi (2012), Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisinde Güncel Konular Kardelen Yayınları.
Yüksel, Cüneyt (2011), Devlette Etik & Dünyada ve Türkiye'de Kamu Yönetiminde Etik, Yasal Altyapı ve Uluslararası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Kuçuradi, Ioanna (2002), Etik Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
A. A. Stroll, A. A. Long, V. J. Bourke, R. Campbell (2009), Etik Kuramları, Lotus Yayınevi.
Polat, Oğuz (2005), Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları, Seçkin Yayıncılık.
Sert, Gürkan (2004), Hasta Hakları: Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde, Babil Yayınları.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 PLANNING-To have the necessary level of expertise for planning in health institutions X
2 PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING-Having problem solving and decision making skills by using qualitative and quantitative methods X
3 ORGANIZATION- To have the necessary information to make job analysis, job description and job requirements and to make use of these to design service processes and to form units and reorganize them accordingly. X
4 COMMUNICATION - having the ability to communicate and develop with employees, patients / relatives, colleagues and other internal and external stakeholders X
5 LEADERSHIP-Identifying power sources appropriate to environmental conditions and applying appropriate leadership styles by utilizing these resources X
6 MOTIVATION- Determining the needs of subordinates by taking into consideration the working conditions, identifying appropriate targets and having the knowledge and skills to provide motivation both within the team and individually. X
7 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT- Knowing the functions of human resources management and having the knowledge and skills to manage human resources in accordance with the principles of human resources management X
8 COORDINATION- To have the necessary knowledge and skills to ensure the unification of efforts towards the realization of corporate objectives by considering both institutional and individual efforts. X
9 REPORTING- Gather information about administrative, financial and technical issues, prepare reports on administrative, financial and technical issues by using this information and evaluate these reports. X
10 BUDGETING-To know budgeting methods, to perform budgeting activities, to make end-of-term transactions by making adjustments and corrections if necessary X
11 CONTROL / INSPECTION- Knowing and applying the necessary controls regarding the general operation of the institution, stock and inventory management, human resources and corporate performance and hospital quality system in the light of legal regulations X
12 REPRESENTATION- To represent the institution in the presence of other institutions and organizations and stakeholders, to organize the necessary activities on this subject and to have the necessary skills to ensure the participation of internal and external stakeholders in these activities. X
13 makes recommendations that will contribute to field of his/her expertise. X
14 KNOWLEDGE MANAGEMENT-Establishing policies related to information management, organizing and setting up information management systems, documenting and using data X
15 QUALITY PATIENT AND EMPLOYEE SAFETY- Determining quality and patient safety policies, collecting data for this purpose, analyzing and evaluating data by using measurement methods, and ensuring that the results are used for improvement X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 20
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 1 5 5
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü /25(s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5
; ;