Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi RECEP YAŞA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To analysis the effect of cultural values on the life of human and social groups within the historical process

Dersin İçeriği

Cultural values which is formulated in the historical process

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Compare concepts of culture and civilization and the dissimilarities between these concepts 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
2 - Evaluate the social life in Turks 1 - 2 - 3 - A -
3 - Analyse the culture of dress and finery in Turks 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
4 - Evaluate the effects of art, language and religion on todays life in Turks 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Define the perception of the state in Turks 1 - 2 - 3 - A -
6 - Relate between social and economic life in Turks 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The purpose of the lesson, its sources, culture and culture comprehension, dissimilarity of culture and civilization, the elements which effects the formulation of cultural values.
2 State idea ( nation, country, sovereignty, organization); sovereignty idea (divine groundings of sovereignty, transition of sovereignty) among the Turks
3 Head of state ( the symbol of sovereignty, the character of the head of state) administrative structure and its characters, Justice among the Turks.
4 The army (organization, war facilities and devices, military training) among the Turks.
5 Social life: social organism ( family, tribe, clan) festival and feast among the Turks
6 Economical life, animal breedig, agriculture and trade among the Turks.
7 Feeding and dress and finery among the Turks
8 Religion and religion culture: the religion of ‘God in the sky’, respect and devotion to ancestor, to believe in nature forces, other religions among the Turks.
9 Midterm Examination
10 The art and the formation of the Turkish art perception: Picture, sculpture, architecture and music.
11 To move into the settled life and urbanization among the Turks.
12 Literary language and literature: writing, language, literature (sagas and myties) among the Turks
13 The calculation of time and science among the Turks
14 Thought and morals among the Turks

Kaynaklar

Ders Notu

[1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.
[2] Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.
[3] Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
[4] Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.
[5] Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[6] Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990.
[7] İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980.
[8] Recep Yaşa, Bitlis’te Türk İskanı, Ankara 1992

Ders Kaynakları

[1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.
[2] Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.
[3] Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
[4] Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.
[5] Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[6] Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990.
[7] İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980.
[8] Recep Yaşa, Bitlis’te Türk İskanı, Ankara 1992


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 30
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Quiz 2 3 6
Assignment 1 5 5
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü /25(s) 4.6
Dersin AKTS Kredisi 4.6
; ;