Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PRINCIPLES OF PLANT TAXONOMY BIY 609 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

Absent

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Plant taxonomy is to describe the plant varieties that grow on the earth, their nomenclature, differences and similarities, distribution on the earth and short habitat properties and to identify these properties and plants.

Dersin İçeriği

Systems related to classification of plants, systems based on phylogeny, systematic categories, typification and nomenclature, floristic presentation, characters used in taxonomy, primitive and advanced morphological characters, morphological and anatomical characters, palynological characters, embryological characters, cytological characters, phytochemical characters

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Learn about the classification systems of the plants. 1 - A - C -
2 - Learn Systematic categories. 1 - A - C -
3 - Learn typification and nomenclature. 1 - A - C -
4 - To obtain information about the publication of the identified plants. 1 - A - C -
5 - Know taxonomic revisions and floristic presentation. 1 - A - C -
6 - Learn the characters used in taxonomy. 1 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 First systems of plant classification
2 Phylogenetic systems
3 Systematic categories
4 Typification
5 Nomenclature
6 Taxonomic revision
7 Floristic explain
8 Characters using in taxonomy
9 Examination
10 Primitive and developed characters
11 Morphological and anatomical characters
12 Pallinological characters
13 Embryological characters
14 Cytological characters

Kaynaklar

Ders Notu

1) Seçmen Ö. ve arkd. Tohumlu bitkiler sistematiği Ege Ün. Fen Fak Yay. No:116, 1998.
2) Vural M. Bitki taksonomisi prensipleri ders notları Gazi Üniversitesi .

Ders Kaynakları

1) Seçmen Ö. ve arkd. Tohumlu bitkiler sistematiği Ege Ün. Fen Fak Yay. No:116, 1998.
2) Vural M. Bitki taksonomisi prensipleri ders notları Gazi Üniversitesi .


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Develops knowledge to expertise with scientific methods and research based on master's qualifications. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 40
KisaSinav 2 10
KisaSinav 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 15 15
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü /25(s) 5.8
Dersin AKTS Kredisi 5.8
; ;