Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HISTORIOGRAPHY AND APPROACHES OMM 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Learning historiography in the historical process
Dersin İçeriği
Historiography and the perceptions
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The emergence of historiography
2 The Ottoman historiography in the classical Period
3 The Ottoman historiography in the 16th and 17th centuries
4 Vakanüvislik
5 The historical approachs in the World and Turkey
6 German history school
7 Austria school
8 Annales School
9 MID-TERM
10 The effects of the Annales school to Turkey
11 Britisih historians
12 American historians
13 Discussion and evaluation
14 Conclusion: how should we approach history?

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı, İstanbul 1995.
2- Bekir Kütükoğlu, Vekayinüvis, c: XIII, ss. 271-287.
3- İlhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitapevi, Ankara 1997.
4- Emre Bağce, Frankfurt Okulu, İstanbul 2006.
5- Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Ankara 2002.
6- R. G. Collingwood, Tarih felsefesi Üzerine Denemeler, İstanbul 2000.
7- Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek, Ankara 1995.
8- Söğütten İstanbula, Ankara 2000.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline;
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process;
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis;
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas.
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline;
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred);
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization;
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;