Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ECONOMIC DOCTRINES IKT 562 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ÖMER KARAOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. ÖMER KARAOĞLU
Dersin Yardımcıları Research Assistants of the Department
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To make perception the economic thought analyzing to commercial capitalism and marxist economic theory
Dersin İçeriği
The method problem in analyzing of economic thought,Commercial capitalism and ıt´s features,Arising of merchantilism doctrin and It´s features,The development process of ındustrial capitalism, The development process of physiocratic thought, Classic doctrin and laissez faire,classic system and formation of classic doctrin,The operating process of neo classic system,Liberal doctrin and ideoligical reactions,Socialist doctrin and marxism,Modern economy and new economic doctrins,analyzing of marginalist theory and analyzing of monetarism,New classics and new formations in economics
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Query method problem on the analysis of economic thought 1 - A -
2 - Evaluate emergence of liberal economic doctrine 2 - B -
3 - Combine a unique part of the economic system 3 - C -
4 - Compare the opinions of different schools within the Neo-classical economics 1 - A -
5 - Evaluate the conditions causing the rise of Keynesian economics 2 - B -
6 - Compile relations between philosophy and economic thought 3 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The method problem in analyzing of economic thought Kazgan, G.(1997)
2 Commercial capitalism and ıt´s features Kazgan, G.(1997)
3 Arising of merchantilism doctrin and It´s features Kazgan, G.(1997)
4 The development process of ındustrial capitalism Kazgan, G.(1997)
5 The development process of physiocratic thought Kazgan, G.(1997)
6 Classic doctrin and laissez faire Kazgan, G.(1997)
7 Classic system and formation of classic doctrin Kazgan, G.(1997)
8 The operating process of neo classic system Kazgan, G.(1997)
9 term examination
10 Liberal doctrin and ideoligical reactions Kazgan, G.(1997)
11 Socialist doctrin and marxism Kazgan, G.(1997)
12 Modern economy and new economic doctrins Kazgan, G.(1997)
13 Analyzing of marginalist theory and analyzing of monetarism Kazgan, G.(1997)
14 New classics and new formations in economics Kazgan, G.(1997)

Kaynaklar

Ders Notu Kazgan, G (1997). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul.
Ders Kaynakları Heilbroner, R. L. (2003), İktisat Düşünürleri, Dost Kitabevi, Çev:Ali Tartanoğlu, Ankara.
Kunt, E. K. (2005), İktisadi Düşünce Tarihi, Dost Kitabevi, Müfit Günay, Ankara.
Marks, Karl (2004), Kapital, Çev: Alaattin Bilgi, Ankara, Sol Yayınları.
Savaş, Vural (2007), İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Denis H. (1974), Ekonomik Doktrinler Tarihi, Sosyal Yayınlar, İstanbul.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 they constitute an idea in economic subjects analitically and advocacy this idea coherent and critique the ideas constituted by others X
2 They have perfect knowledge They have perfect knowledge about general microeconomic theory through numeric and graphical methods X
3 They have perfect knowledge about general macroeconomic theory through numeric and graphical methods
4 They know econometricThey have perfect knowledge about international trade theory through numeric X
5 They know econometric theories and have ability to solve economic problems by using these theories
6 They make academic studies when needed to economic perspective X
7 They are specialists at some of theese areas:public economics, industrial economics,money and banking economics, environment and natural sources economics, labour economics, knowledge and property economics, international trade and finance economics, economic growth and development X
8 they have ability of translation at language orally and written X
9 they use basic computer programs helping to make economic analysis
10 they have proffecional, social and scientific etic value X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
Odev 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;