Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALYSIS OF PROSE TEXTES IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE ETE 524 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Arzu Yildirim, Res.Asst. Orhan Kaplan
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To be understood that Divan literature doesn’t consist just poem. The kins and subjects like tezkires, gazavatname, hamzaname, seyahatname have important places in the Literature. Also to highlight to severity of prose in our classical culture with samples from history, dictionary, divan’s entry that written prose.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student lists major prosiac texts of Classical literary in 15-17th century. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Student explains major prosiac texts of Classical literary in 15-17th century. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Student comments major prosiac texts of Classical literary in 15-17th century. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Student compares major prosiac texts of Classical literary in 15-17th century. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Student develops informations about major prosiac texts of Classical literary in 15-17th century. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Student is decisive of major prosiac texts of Classical literary in 15-17th century. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Prose and prose samples in Classical literature.
2 Şeyhoglu Mustafa and his book Kabusname.
3 Hamzavi and his books Danismendname and Battalname.
4 Language and literary characteristics of prose in 14th century.
5 Religious and sufistic texts that written in 14th century.
6 Texts of Tevarih-i Al-i Osman that written in 15th century.
7 Language and literary characteristics of prose in 15th century.
8 Religious and sufistic texts that written in 15th century.
9 Visa exam.
10 Mesihi and samples of Gul-i Sadberg.
11 Yazıcıoglu Ahmed Bican and samples of Envarul-asikin.
12 Sinan Pasa and samples Tezkiretul-evliya.
13 Sinan Pasa and samples of Tazarruname.
14 Rewiev.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 2 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;