Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ACADEMICAL AUTHORSHIP YTE 514 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Research Asistant E. Neşe DEMİRDELER, Research Asistant M. Mustafa ÖRÜCÜ, Research Asistant Elmas KARAKAŞ, Research Asistant Samet ÇAKMAKER
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Providing students with academical authorship skills.
Dersin İçeriği
To describe academical authorship in its general frame
To show variety of skills and approches which are used for writting an academical text
Putting forward an idea and hypothesis
Teaching methods of researche and writting and putting them into practice
İndicating the ways of getting resources and of using those resources
Being able to write an academical article
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
2 - 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
3 - 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
4 - 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
5 - 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
6 - 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Description of academical authorship. Academical or scientific authorship
2 Science and academical ways of thinking. Creating ideas and hypothesis´.
3 Scientific research medhods and data gathering methods.
4 Aim of academical essay.
5 Giving reference Giving reference in text, quotation in text, ways of indicating sources which used in text.
6 Style and language in academical authorship.
7 Academical authorship exercises, formation of parts of the text.
8 Determineting subject, forming hypothesis. Title, abstract and key words.
9 MIDTERMS
10 Determination of method which is going to be used in essay.
11 Determination of subtopics. Findings and discussion.
12 Writing conclusion.
13 Composing bibliography.
14 Provide students with a suitable place for academical work. Broadcasting of the essay or oral presentation of it.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1.Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara: Alkim, 1995.
2.Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997.
3. Dinler, Zeynel. Bilimsel Araştırma ve Internet´e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa: Ekin Kitapevi Yayını, 2000.
4.Arıkan, Rauf. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitapevi, 2000.
5.Kansu, Emin. “Bilimsel Yanıltma ve Önlenmesi”, Dünya’da ve Türkiye’de Bilim, Etik ve Üniversite. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2000.
6.Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzel Yayınları, 2000.
7.Şenatalar, Burhan. “Bilinmeyen Akademik Etik”, Görüş. Ocak
2001.
8.Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002.
9.Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, (Çev.) Gülay Aşkar Altay, Ankara: Tübitak Yayınları, 2003.
10.Yıldırım, Cemal. Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning.
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period X
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient.
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
10 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects.
11 Have information for grammar and literary text analyse

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;