Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMPARISON GRAMER OF MIDDLE TURKISH YTD 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Asst. Assoc. Dr. Çiğdem TOPÇU
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The objective of this course is to introduce basics on dialectologiya in Middle Turkish
Dersin İçeriği
Middle Turkish´s geography, period, dialects and it´s texts
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student tells the definition and subject of Middle Turkish. Lists the dialects that this period contains. 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Student expresses the grammar features of Middle Turkis dialects. 1 - 5 - 10 - A - B -
3 - Student applies the Middle Turkish dialectss grammar features on examples. 1 - 2 - 10 - B - C -
4 - Student distinguish any example, which Middle Turkish dialect belongs to. 1 - 2 - 3 - 10 - D - F -
5 - Student generalizes about Middle Turkish dialects. 1 - 5 - 7 - 10 - A - B -
6 - Student comments on Middle Turkishs content. 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration 10:Brain Storming 7:Role Playing
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is Middle Turkish? Where are geography and period of middle Turkish
2 Dialects of middle Turkish
3 Geographia of Dialects of middle Turkish
4 Dialects of middle Turkish: Karahanlı dialect
5 Harezm dialects
6 Kıpçak dialect
7 Çağatay dialect
8 Oğuz Kağan dialect
9 Old Turkish dialect İn Anatolia
10 Early Azeri Turkish
11 The written works by hybrid language
12 Comparative texts
13 Comparative texts
14 Comparative texts

Kaynaklar

Ders Notu Timurtaş, F. Kadri; Eski Türkiye Türkçesi, 1997.

Turan, Zikri; Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde, Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı Patlayıcılaşma Var Mıydı?, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstiütsü VII. .Milletler Arası Türkoloji Kongresinde sunulan bildiri, 8-12 Kasım, İstanbul 1999./ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 2001-2003, İstanbul 2003, s. 539-558.

Atalay, Besim; Divanü Lügatit Türk Tercümesi I, II, III, IV (Dizin), TDK Yay.: 524

Arat, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara, 1979

Eckmann, Janos; Nehcül Feradis I Metin- Tıpkıbasım, Yay.: Semih Tezcan- Hamza Zülfikar, TDK Yay.: 518, Ankara, 1995
Ders Kaynakları Nuri Yüce, Mukaddimetül Edeb, TDK Yay.: 535, Ankara, 1988

Recep Toparlı; İrşadül Müluk Vesselatin; TDK Yay.: 555, Ankara, 1992

Seyf-i Sarayi; Gülistan Tercümesi, Haz.: Ali Fehmi Karamanlıoğlu, TDK Yay.: 544, Ankara, 1989

Arat, R. Rahmeti; Babürname, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1985

Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, Ankara, 1963

Yunus Emre Divanı -Tıpkıbasım; Kültür Bakanlığı Yay./1362, Ankara,1992

Aşık Paşa; Garibname, Haz.: Kemal Yavuz, TDK Yay.: 764/1, İstanbul, 2000

Arat, R. Rahmeti; Makaleler Cilt I (Oğuz Kağan Destanı), TKAE Yay.: 65, Haz.: O. Fikri Sertkaya, Ankara, 1987

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning. X
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning.
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information. X
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient.
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
10 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects. X
11 Have information for grammar and literary text analyse
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 1 4 4
Assignment 1 6 6
Performance Task (Seminar) 1 6 6
Final examination 1 14 14
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;