Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE COMPARATIVE GRAMMER OF HISTORY TURKISH DIAL. ETD 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TOPÇU
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach hierarchical order and grammatical features of Old Turkic dialects
Dersin İçeriği
Analyzing geographical and grammatical features of Old Turkic dialects
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Morphology of Old Turkic dialects
2 Karakhanid Turkish (Morphology)
3 Khwarezm Turkish (Morphology)
4 Chagatay Turkish (Morphology)
5 Kipcak Turkish (Morphology)
6 The Unknown Central Asian language (Morphology)
7 Azeri Turkish in its early periods (Morphology)
8 Old Anatolian Turkish (Morphology)
9 MIDTERM EXAM
10 Text comparision: Orkhon Turkish - Old Uighur Turkish
11 Text comparision: Karakhanid Turkish - Khwarezm Turkish
12 Text comparision: Chagatay Turkish - Kipczak Turkish
13 Text comparision: Early periods of Azeri Turkish - Old Anatolian Turkish
14 Text comparision: All of old Turkic dialects

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Timurtaş, F. Kadri; Eski Türkiye Türkçesi, 1997.
Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde, Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı Patlayıcılaşma Var Mıydı?, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstiütsü VII. .Milletler Arası Türkoloji Kongresinde sunulan bildiri, 8-12 Kasım, İstanbul 1999./ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 2001-2003, İstanbul 2003, s. 539-558.
Ergin, Muharrem; Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1999
Kaya, Ceval; Uygurca Altun Yaruk Giriş, Metin ve Dizin, TDK. Yay.: Ankara, 1994
Atalay, Besim; Divanü Lügatit Türk Tercümesi I, II, III, IV (Dizin), TDK Yay.: 524
Arat, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara, 1979
Eckmann, Janos; Nehcül Feradis I Metin- Tıpkıbasım, Yay.: Semih Tezcan- Hamza Zülfikar, TDK Yay.: 518, Ankara, 1995
Nuri Yüce, Mukaddimetül Edeb, TDK Yay.: 535, Ankara, 1988
Recep Toparlı; İrşadül Müluk Vesselatin; TDK Yay.: 555, Ankara, 1992
Seyf-i Sarayi; Gülistan Tercümesi, Haz.: Ali Fehmi Karamanlıoğlu, TDK Yay.: 544, Ankara, 1989
Arat, R. Rahmeti; Babürname, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1985
Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, Ankara, 1963
Yunus Emre Divanı -Tıpkıbasım; Kültür Bakanlığı Yay./1362, Ankara,1992
Aşık Paşa; Garibname, Haz.: Kemal Yavuz, TDK Yay.: 764/1, İstanbul, 2000
Arat, R. Rahmeti; Makaleler Cilt I (Oğuz Kağan Destanı), TKAE Yay.: 65, Haz.: O. Fikri Sertkaya, Ankara, 1987

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning. X
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient. X
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
10 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects. X
11 Have information for grammar and literary text analyse X
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;