Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMANTICAL STUDIES IN OLD TURKISH TEXT ETD 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Comparing meanings of Turkish nouns and verbs with their old forms by considering Gokturk and Old Uighur period Turkish texts, trying to make students to comprehend Old Turkish diachronically
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General information about Gokturk and Old Uighur texts
2 Vocabulary of Old Turkic
3 Semantical features of sentences in Orkhon Inscriptions
4 Nouns, verbs and word groups in Orkhon Inscriptions
5 Sample religious, ideological and emotional expressions from Old Uighur texts
6 Vocabulary of Old Uighur texts
7 Semantical analysis of sample sentences from Old Uighur texts
8 Comparision of nouns and verbs of Gokturk and Old Uighur dialects
9 MIDTERM EXAM
10 Theoretical commentaries about the period before Orkhon Turkish
11 Semantic changes from Old Uighur Turkish to Middle Turkish
12 Literary arts in the texts of Orkhon and Old Uighur dialects
13 Idioms in Orkhon und Old Uighur dialects
14 Archaic words of Old Turkish, forgotten idioms

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1-Akalın,Prof.Dr.Mehmet,(Gabain´den)Eski Türkçenin Grameri,TDK Yay.3.baskı,Ank.2007
2-Ergin,Prof.Dr.Muharrem,Orhun Abideleri,Boğaziçi Yay.İst.2000
3-Arat,Prof.Dr.R.Rahmeti,Eski Türk Şiiri,TDK Yay.Ak.
4-Aksan,Prof.Dr.Doğan,Anlam bilimi ve Türk Anlam bilimine giriş,Ank.1971
5-Aksan,Prof.Dr.Doğan,En Eski Türkçenin İzlerinde,Simurg Yay.İst.2000
6-Grunberg,Dr.Teo,Anlam Kavramı Üzerine,DTCF Yay.Ank.1970
7-Alyılmaz,Dr.Cengiz,Orhun Yazıtlarının Sözdizimi,Erzurum 1994
8-Kaya,Prof.Dr.Cevval,Altunyaruk,TDK Yay.Ank.1996
9-Ercilasun,Prof.Dr.A.Bican,MAkaleler,Akçağ Yay.Ank.2007
10-Tekin,Prof.Dr.Şinasi,İştikakçının Köşesi,İst.1998

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research.
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning.
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals.
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient.
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information.
10 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects.
11 Have information for grammar and literary text analyse
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 2 4
Assignment 1 3 3
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü /25(s) 6.16
Dersin AKTS Kredisi 6.16
; ;