Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SYNTAX İN OLD TURKISH ETD 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To inform students about sntax of Turkish language at a level of post graduate by analyzing Old Turkic texts.
Dersin İçeriği
Concepts, word roots, word formation, forming word groups, types of word groups and their usage in sentence, sentence components, ways of forming sentences in Old Turkic
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Word roots Book review: Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (Çev. M. Akalın) TDK Yay., Ank. 1988, XIX+ 313 s
2 Units of language components
3 Language components from different dialects
4 Derived words
5 Word groups and their types Book review: Cengiz ALYILMAZ, Orhun Yazıtlarının Sözdizimi Ata. Üniv. Yay. Erzurum 1994, 379 s.
6 Usage of word groups in the sentence
7 Types of the sentence: by their structure, by their meaning, by their syntax, by their predicates
8 Sentence components: Subject + Complement + Predicate
9 Comparision of sentence types in Orkhon and Old Uighur Turkish
10 Location and usage of prepositions in sentences
11 Negation in the sentence
12 Analysis of verb clauses and noun clauses from the point of textlinguistics
13 Sentence comparision between Old and Modern Uighur Turkish dialects
14 Sentence comparision between Old Turkic and modern Turkey Turkish

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- Cengiz ALYILMAZ, Orhun Yazıtlarının Sözdizimi Ata. Üniv. Yay. Erzurum 1994, 379 s.
2- Mehmet Akalın, Modern Lengüstiğe Giriş İletişim ve Dil Lengüistik Yapılsalcılık, İzmir 1983.
3- Ahmet Cevat Emre,, Türk leçelerinin Mukayeseli Grameri Fonetik İst. 1949
4- A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri Ank. 1988, 332 s.
5- Vecihe hatipoğlu, Türkçenin Söz Dizimi, Ank. 1982.
6- Necmettin Hacıeminoğlu, Yapı Bakımından Fiiller, Ank. 1991.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning. X
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient. X
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information.
10 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
11 Uses the required level of computer technology in language learning.
12 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning. X
13 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
14 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
15 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
16 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
17 Makes comments practical and analytical related to language in any patient. X
18 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
19 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects. X
20 Have information for grammar and literary text analyse X
21 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
22 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
23 Course develops student’s the ability of increasing expertise.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 20 20
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü /25(s) 5.88
Dersin AKTS Kredisi 5.88
; ;