Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KELAM-PHYLOSOPHY RELATION KLM 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HÜLYA TERZİOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce the status and function of Kalam in front of Philosophy because of the affinity between them
Dersin İçeriği
The goals of Kalam-Philosophy relationship
The subjects of Kalam-Philosophy relationship
The sources of Kalam-Philosophy relationship
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The definition of Kalam, its subjects ans goals 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - The definition of Philosophy, its subjects ans goals 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - First meeting: translation activities 1 - 2 - 3 - A - B -
4 - Kalam-Philosophy relations according to Gazzali 1 - 2 - 3 - A - B -
5 - Comparision in terms of knowledge and method 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Comparision according to the understanding of Divinity 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The definition of Kalam, its subjects ans goals
2 The definition of Philosophy, its subjects ans goals
3 First meeting: translation activities
4 Kalam-Philosophy interrelations in early period
5 Kalam-Philosophy interrelations in early period
6 Kalam-Philosophy relations according to Gazzali
7 Kalam-Philosophy relations according to Gazzali
8 Comparision in terms of knowledge and method
9 Comparision according to the understanding of Divinity
10 Comparision according to the understanding of Prophecy
11 Comparision according to the understanding of afterlife
12 Comparision according to the understanding of the nature
13 Introducing the sources
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu 1. Gazzali, el-Munkızu mined-dalal 2. Gazzali, Tehafütü´l-Felasife 3. İbnü´l-Hümam, el-Müsayere 4. Gürbüz Deniz, Kelam-Felsefe Tartışmaları 5. DİA Kelam, Felsefe maddeleri 6. İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad: Kelam Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar 7. Eşref Harfu, Felsefetü´l-kelam inde İmamü´l-Harameyn el-Cüveyni
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 20
SozluSinav 1 20
ProjeTasarim 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Oral Examination 1 10 10
Project / Design 1 10 10
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;