Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RES 537 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. BESİM FATİH DELLALOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

This course aims to introduce and discuss the Western philosophy thinkers contributing the cultural theory and sociology.  

Dersin İçeriği

This course will focus on the western philosophers contributing to the theory of culture by mainly referencing Descartes, Kant, Romanticism, Frankfurt School and Poststructuralism.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - 3 - 4 - A - B -
2 - 1 - 2 - 3 - A -
3 - 1 - 2 - 3 - A -
4 - 1 - 2 - 3 - A -
5 - 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Descartes and the Construction of Cartesian Subject
3 Kantian Ethics and Aesthetics
4 Critique of Romanticism
5 Hegel and Philosophy of History
6 Marx and Criticism of Political Economy
7 Frankfurt School and Marxism
8 Frankfurt School
9 Frankfurt School and Modernism
10 Benjamin's Approach to History
11 Illuminations
12 Foucault's Understanding of Power
13 Deleuze ve Guattari: Capitalism and Schizophrenia
14 Concluding Remarks

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları
 -Dellaloğlu Besim; Romantik Muamma, Ayrıntı.
-Dellaloğlu Besim; Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya, Ayrıntı.
-Dellaloğlu Besim; Frankfurt Okulu´nda Sanat ve Toplum, Say.
-Dellaloğlu Besim (der); Benjamin, Say.   
FICHTE, Johann Gottlieb; Foundations of Trancendental Philosophy, Cornell University Press, 1992.
-FICHTE, Johann Gottlieb; The Vacation of Man, Hackett, 1987.
-GADAMER, Hans-Georg; Truth and Method, Stagbooks,1993.
-HEGEL, G.W.F; Tinin Görüngübilimi, çev: Aziz Yardımlı, İdea, 1986.
-HEIDEGGER, Martin; “Hölderlin ve Şiirin Özü”, Hölderlin, Seçme Şiirler, çev: Turan Oflazoğlu, İz, İstanbul, 1997.
-HEIDEGGER, Martin; “Yurdavarış/Hısımlara”, Defter, sayı:25, 1995
-HEIDEGGER, Martin; Özdeşlik ve Ayrım, çev: Necati Aça, Bilim ve Sanat, Ankara, 1997.
-HEİDEGGER, Martin; “Günlük İnsan ve “Onlar” Alanı”, Çağdaş Felsefe, Bedia Akarsu, MEB, İstanbul, 1979.
-HÖLDERLIN, Friedrich; “Yurda Varış. Hısımlara”, Defter, sayı:25, 1995.
-HÖLDERLIN, Friedrich; Seçme Şiirler, çev: Turan Oflazoğlu, İz, İstanbul, 1997.
-HÖLDERLIN, Friedrich; Selected Poems and Fragments, Penguin, 1998.
-HÖLDERLİN, Friedrich; Empedokles, çev: İsmet Zeki Eyüboğlu, Cumhuriyet, İstanbul, 2000.
-HÖLDERLİN, Friedrich; Hyperion I, çev: Melahat Togar, MEB, İstanbul, 1990.
-HÖLDERLİN, Friedrich; Hyperion II, çev: Melahat Togar, MEB, İstanbul, 1990.
-KANT, Immanuel; Seçilmiş Yazılar, çev: Nejat Bozkurt, Remzi, İstanbul, 1984.
-KANT; Immanuel, Critique of Judgement, Oxford, 1952.
-NIETZSCHE, Friedrich; Tragedyanın Doğuşu, çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, Say, İstanbul, 1994.
-NOVALIS, Fragmanlar, çev: Battal İnandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987
-NOVALIS; “Geceye Övgüler”, çev: Ahmet Cemal, KİTAPLIK, sayı:42, Temmuz-Ağustos 2000.
-NOVALIS; Geceye Kasideler, çev: Melahat Togar, Oğlak, İstanbul, 1995.
-NOVALIS; Philosophical Writings, SUNY, 1997.
-SCHELLING, Friedrich; The Philosophy of Art, University of Minnesota Press, 1989.
-SCHILLER, Friedrich; Baladlar ve Şiirler, çev: Burhanettin Batıman, İstanbul Matbaası, tarihsiz.
-SCHILLER, Friedrich; İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup, çev: Melahat Özgü, MEB, Ankara, 1990.
-SCHİLLER, Friedrich; Felsefe ve Şiir, çev: Burhanettin Batıman, Yaba, İstanbul, 2001.
-SCHLEGEL, Friedrich; Philosophical Fragments, University of Minnesota Press, 1995.
-SCHLEIERMACHER, Friedrich; Dialectic, Scholars Press, 1996.
-SCHLEIERMACHER, Friedrich; Hermeneutics and Criticism, Cambridge University Press, 1998.
-SCHLEIERMACHER, Friedrich; On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, Westminster/John Knox Press, 1994.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To realize the process of art production by becoming accustomed to design, sketch and project bases according to the particular idea.
2 To question the originality of the realized art Project, whithin a perspective from the past to the present
3 To construct an intellectual experience in order to be able to evaluate an artistic fact on the basis of its historical, sociological, esthetical, psychological, philosophical and political dimensions. X
4 To relate his/her own art problematic and cultural references by the same intellectual experiences within the context of the global world. X
5 -To question the time’s facts by thinking analytically and in accordance with thesis,antithesis and synthesis with a self-reliance which is to be able to refere his/her own culture. X
6 To realize cultural and artistic activities which will increase the cultural consumption. X
7 To adapt the knowledge to the creativity and design-based fields (stage, window design etc.),
8 To organize the experience which combines the creation of artistic works, their presentation, circulation and sale

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 30
PerformansGoreviUygulama 1 30
AraSinav 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 15 15
Performance Task (Application) 1 15 15
Final examination 1 14 14
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;