Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL RELATIONS ULI 520 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aim of this course is to evaluate the arguments such as the end of the history and clash of civilizations by using globalization theories. The course also closely analyzes the debates on US hegemony before and after 9/11 and how they relate to the discussions on globalization
Dersin İçeriği
The main themes covered in the course incude the end of history, the clash of civilizations, the transformation of international relations after the Cold War and globalization. In this context, the course covers the debates on September 11 and its effect on American hegemony
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3 - To learn the content of globalization phenomenon 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To analyze the effect of globalization phenomenon on international relations 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - To develop analysis skill 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - To aim to contribute to literature 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is globalization?
2 Globalization and modernity
3 Globalization, and World system
4 Globalization and nation states
5 Globalization and economy
6 Globalization and its critics I
7 Globalization and its critics II
8 Midterm exam
9 Globalization and religion
10 Globalization, the end of the history thesis and its critics
11 Globalization, The clash of civilizations thesis and its critics
12 Globalization, terror and September 11
13 Globalization and US Hegemony
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. hafta: * Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa: Alfa, 1999).
*Manfred B. Steger, Küreselleşme (Ankara: Dost Kitabevi).
* E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.
*Peter L Berger ve Samuel Huntington, Bir Küre Bin bir Küreselleşme (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).
**Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası (Ankara: Vadi, 2004).
**Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers, Global Köy (İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001).
2. hafta: *Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, Ankara:Vadi yayınları, 1996, ss. 113-138
*Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Ankara:Vadi yayınları, 1996), ss.81-112.
3. hafta: *Anthony D. King, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya-Sistemi (Bilim Ve Sanat Yay.,1999).
**Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).
** Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme (İstanbul: Everest, 2004).
4. hafta: *Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002).
*Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (İstanbul: Everest yayınları, 2003).
**Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, 3.baskı).

5. hafta: *Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).
** Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (Plan B, 2003).
6. hafta: * Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).
* William K. Tabb, Ahlaksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi, çeviren Ercüment Özkaya (Ankara: Epos, 2002).
7. hafta: ** Jeremy Brecher, Tim Castello ve Brendan Smith, Aşağıdan Küreselleşme (İstanbul: Aram Yayınları, 2002).
** M. Kemal Aydın, Sermayenin Küreselleşmesi (İstanbul: Değişim, 2003).
9. hafta: *Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.; * Richard Falk, Küreselleşme ve Din (İstanbul: Küre,
10. hafta: *Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).
**Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çeviren Zülfü Dicleli (İstanbul:Gün Yayıncılık, 1999, 2.baskı).
11. hafta: *Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, 1997).
**Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (Okuyanus yayınları, 2002).
**Harald Müller, Kültürlerin Uzlaşması, çeviren Ali Çimen (İstanbul: Timaş, 2001).
** Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, Çeviren Lale Çam Yeşiltaş (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000).
12. hafta: *Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New Left Review Türkiye Seçkisi, 2001/2, ss. 141-171.; *E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 200
13. hafta: * Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To realize the process of art production by becoming accustomed to design, sketch and project bases according to the particular idea.
2 To question the originality of the realized art Project, whithin a perspective from the past to the present X
3 To question the originality of the realized art Project, whithin a perspective from the past to the present
4 To construct an intellectual experience in order to be able to evaluate an artistic fact on the basis of its historical, sociological, esthetical, psychological, philosophical and political dimensions.
5 To relate his/her own art problematic and cultural references by the same intellectual experiences within the context of the global world.
6 -To question the time’s facts by thinking analytically and in accordance with thesis,antithesis and synthesis with a self-reliance which is to be able to refere his/her own culture. X
7 -To question the time’s facts by thinking analytically and in accordance with thesis,antithesis and synthesis with a self-reliance which is to be able to refere his/her own culture.
8 To realize cultural and artistic activities which will increase the cultural consumption.
9 To realize cultural and artistic activities which will increase the cultural consumption. X
10 To adapt the knowledge to the creativity and design-based fields (stage, window design etc.),
11 To adapt the knowledge to the creativity and design-based fields (stage, window design etc.), X
12 To organize the experience which combines the creation of artistic works, their presentation, circulation and sale
13 To organize the experience which combines the creation of artistic works, their presentation, circulation and sale X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;