Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE FORMATION OF CHRISTIAN THOUGHT FDT 603 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

Absent

Önerilen Seçmeli Dersler

Absent

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To outline the formation process of Christian creeds

Dersin İçeriği

The content/essence of Christ’s message; disputed among the disciples after his death; separation of Christianity from Judaism; discussions about credo; fulfilment of the main body of Christian faith in the first five councils.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Identify The content of Jesus Christ’ message 1 - 2 - 3 - A - C - F -
2 - Recognize and describe The disputed matters of Apostolic period 1 - 2 - 3 - A - C - F -
3 - Recognize and describe The disputed matters of post-Apostolic period and emergent religious groups 1 - 2 - A - C - F -
4 - Identify The disputed matters of Nicaea council and formation of credo 1 - 2 - 3 - A - C - F -
5 - Recognize The council of Constantinople and identify its disputed matters and its results 1 - 2 - 3 - A - C - F -
6 - RecognizeThe council of Ephesus and identify its disputed matters and its results 1 - 2 - 3 - A - C - F -
7 - Recognize The council of Chalcedon and explain its disputed matters and its results 1 - 2 - 3 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The content of the course, general knowledge about the sources that will be used
2 The Period of Jesus Christ
3 The Period of Jesus Christ
4 The period of post-Jesus Christ
5 The discussions that occurred in the Apostolic period
6 The discussions that occurred in the I-V. centuries and disputed themes
7 The discussions that occurred in the I-V. centuries and disputed themes
8 Examination
9 Nicaean Council, its parties, its disputed themes and Nicaean credo
10 Constantinople Council, its parties, its disputed themes, Nicaean- Constantinople credo.
11 Ephesus Council, its parties, its disputed themes and its results
12 Chalcedon Council, its parties, its disputed themes and its results
13 After the Chalcedon Council situation of Christendom
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Absent

Ders Kaynakları

[1]Tuchle, Hıristiyanlık Tarihi, I-IV. Yüzyıl
[2]Mehmet Bayraktar, bir Hıristiyan Dogması, Teslis, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2008.
[3].Şinasi Gündüz, Hıristiyanlığın Mimarı, Pavlus, Ankara Okulu Yayınları, Ankara
[4] Mehmet Çelik, Süryani Kadim Kilisesi Tarihi,
[5]. Francis Dvarnik, Konsiller Tarihi, çev. Mehmet Aydın
[6]. Kadir Albayrak, Bosna Kilesisi,
[7]Cengiz Batuk, Pavlusu Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2007.
[8].Fuat Aydın, Pavlusun Dini Düşüncesinin Yansımaları, MÜSBF. Basılmamış doktora tezi, İstanbul 2000.
[9]Bilal Baş, Arius, MSBE. Basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 X
11 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü /25(s) 5.56
Dersin AKTS Kredisi 5.56
; ;