Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES CSS 519 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları Research Asst. Abdülkadir Altınsoy
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This course aims to introduce the research methods in the social sciences to students.
This aim will be carried out without neglecting the connections between social science opinion and empirical research.
Dersin İçeriği
Exploration-scanning, referencing and spelling issues will be primarily discussed in this course. Then a short information about the philosophy of science will be given. Subsequently, the selection of research topics, qualitative and quantitative research techniques will be discussed.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the philosophy of the social sciences 1 - 2 - 4 - 8 - 12 - A - C -
2 - Sorts of scientific research uses and citation methods of instruction 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 12 - A - C -
3 - Research proposal develops, contemplates the research process from the beginning to the end. 1 - 2 - 4 - 8 - 12 - A - C -
4 - It uses at least one of the qualitative research methods 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 12 - A - C -
5 - It uses at least one of the quantitative research methods 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 12 - A - C -
6 - It makes data analysis using the SPSS statistical software 1 - 5 - 8 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 5:Demonstration 8:Group Study 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to research methods
2 Determination of research topics
3 Determination of research methods
4 Qualitative research methods
5 Quantitative research methods
6 Sampling and sampling methods
7 Research ethics
8 Academic writing style, techniques and form requirements
9 Excel applications
10 SPSS applications
11 NVivo applications
12 QDA Miner applications
13 Researcher’s vision developing
14 Academic work culture and overall evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Neuman, Lawrance (2012), Toplumsal Araştırma Yöntemleri I ve II, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Yayın Odası, 5. Basım, Ankara
2. Punch, Keith F.(2011), Sosyal Araştırmalara Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Basım, Ankara
3. Lakatos, Imre (2012), Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi, Alfa Yay., İstanbul
4. Creswell, John W. (2015), Nitel Araştırma Yöntemleri- Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni- Siyasal Kitabevi, 2.Basım, Ankara
5. Merriam, Sharan B.(2013), Nitel Araştırma – Desen ve Uygulama için bir Rehber-, Nobel Yay, Ankara
6. Creswell, John, W.(2015), A Concise Introduction to Mixed Methods Research, Sage, USA
7. Creswell, John W. and Clark, Plano Vicki L.(2015), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Anı Yay. 2. Basım, Ankara
8. Thompson, Mel (2011), Kendi Kendinize Felsefe Öğrenin, Pegasus Yay. 2. Basım, İstanbul
9. Sosyal Bilimleri Açın (Gulbenkian Komisyonu) Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Rapor (2012), Metis Yay., İstanbul.
10. Serdar, Ziyaeddün (2001), Thomas Kuhn ve Bilim Savaşları, Everest Yay., İstanbul
11. Demir, Ömer (2009), Bilim Felsefesi, Vadi Yay,
12. Day, Robert A.(2009), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, TÜBİTAK Yay, 4.Basım http://kutuphane.ege.edu.tr/bilimselmakale.pdf

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Upon completion of the programme, a student will be able to: Develop a greater understanding of the range of theoretical perspectives relevant to Employment and Labour relations X
2 Be familiar with research literature of discipline and ability to develop policy options both at national and international levels X
3 Demonstrate skill in designing and conducting research X
4 Demonstrate oral and written communication skills in a foreign language X
5 Possess technical skills in the use of databases and softwares relevant to the discipline X
6 Critically reflect on scientific, professional and ethical and moral implications of Employment and Labour Relations as a social scientific activity X
7 Have the ability to conduct, analyse and interpret quantitative research X
8 Demonstrate advanced knowledge of Employment and Labour Relations and contribute to social welfare
9
10

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 24 24
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;