Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. SERAY SOYDAŞ YARALI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
presenting the different asthetical aspects of Anatolian Folk Dances, teaching the students some instance of dance figures and make them able to use all of them in the future activities
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The application of the teachings of the folk dance. 1 - 2 - 3 - B -
2 - Performing an example of regulation applies. 2 - 1 - B - A -
3 - Acting together. 4 - 5 - 6 - A - F -
4 - Moves with musical. 6 - 1 - 14 - F - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 5:Demonstration 6:Motivations to Show 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: B:Oral Exam A:Testing F:Performance Task
; ;