Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The imortance of Kazak and Kirgiz Turkish dialects among all modern Turkish dialects. Being informed about the importance of Kazak and Kirgiz Turkish among Turkish language history
2 Phonetics of Kazak Turkish Being informed about the phonetics of Kazak Turkish
3 Morphology of Kazak Turkish Being informed about the morphology of Kazak Turkish
4 Syntax of Kazak Turkish Being informed about the syntax of Kazak Turkish
5 Analyzing Kazak Turkish texts Having prior knowledge about works of Abay Kunanbayev
6 Phonetics of Kirgiz Turkish Having prior knowledge about the phonetics of Kirgiz Turkish
7 Morphology of Kirgiz Turkish Having prior knowledge about the morphology of Kirgiz Turkish
8 Syntactic features of Kirgiz Turkish Having prior knowledge about works of Cengiz Aytmatov
9 MIDTERM EXAM To make general review upon past lessons.
10 Sample prose texts in Kazak and Kirgiz Turkish dialects Having prior knowledge about features of Kazak and Kirgiz Turkish prose texts
11 Sample poems from Kazak and Kirgiz Turkish dialects Having prior knowledge about Kazak and Kirgiz Turkish poems
12 Vocabulary of Kazak and Kirgiz Turkish dialects Having prior knowledge about word borrowing relations between Kazak and Kirgiz Turkish dialects and Russian.
13 Well-known Kazak and Kirgiz authors and their works Having prior knowledge about poems of Magcan Cumayev, Saken Seyfullin, Abay Kunanbayoğlu, Alıkul Osmonov
14 Well-known Kazak and Kirgiz authors and their works Having prior knowledge about poems of Magcan Cumayev, Saken Seyfullin, Abay Kunanbayoğlu, Alıkul Osmonov

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Buran, Prof. Dr. Ahmet; Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., Ank. 2001
Karaörs, Prof. Dr. Metin; Karşılaştırma Şekil ve Cümle Bilgisi,
Koç K.- Bayniyarov A.; Kazak Türkçesi- Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Akçağ Yay., Ank. 2003
Koç K.- Doğan O.; Kazak Türkçesi Grameri, Gazi Yay., Ank. 2004
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bak. yay., Ank. 1992
Kırgız Türkçesi Sözlüğü, Ank. 1996
Çengel, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu; Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ yay., Ank. 2006
Türk Lehçeleri Grameri, Editör: Prof. dr. Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yay., Ank. 2007

Döküman Paylaşımı

; ;