Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Turkish states in middle Turkistan and Timurid Empire Being informed about Chagatay, Ilkhanid, Golden Horde and Timurid Empires
2 Importance of Chagatay Turkish among Turkish language history and its grammatical features Being informed about the importance of Chagatay Turkish among Turkish language history
3 Texts and authors of early Chagatay Turkish period and text anlaysis Being informed about Chagatay Turkish period before its Classical Period
4 Texts and authors of early Chagatay Turkish period and text anlaysis Being informed about Chagatay Turkish period before its Classical Period
5 Texts and authors of early Chagatay Turkish period and text anlaysis Being informed about Chagatay Turkish period before its Classical Period
6 Importance of Ali Şir Nevâyî among the history of Turkish culture and civilization Being informed about Ali Şir Nevâyî and his works
7 Sample text anlaysis upon Ali Şir Nevâyî’s works Gaining prior knowledge about grammatical features of Chagatay Turkish by examining Ali Şir Nevâyî’s works
8 Sample text anlaysis upon Ali Şir Nevâyî’s works Gaining prior knowledge about grammatical features of Chagatay Turkish by examining Ali Şir Nevâyî’s works
9 MIDTERM EXAM To make general review upon past lessons.
10 Sample text anlaysis upon Ali Şir Nevâyî’s works Gaining prior knowledge about grammatical features of Chagatay Turkish by reading Ali Şir Nevâyî’s works.
11 Grammatical analysis upon texts which have written after Ali Şir Nevâyî era. Having prior knowledge about postclassical era.
12 Grammatical analysis upon texts which have written after Ali Şir Nevâyî era. Having prior knowledge about postclassical era.
13 Grammatical analysis upon texts which have written after Ali Şir Nevâyî era. Having prior knowledge about postclassical era.
14 Chagatay Turkish lexicons Being informed about Chagatay Turkish lexicons

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları ECKMANN, Janos (Çev. Günay Karaağaç), “Çağatayca El Kitabı”
ECKMANN,Janos (Çev. O. Fikri Sertkaya) Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ank., 1994
AKALIN, Mehmet (Haz.); Tarihî Türk Şiveleri, Atatürk Ün. Yay., Ank.1979
ERCİLASUN, A. Bican, “Türk Dili Tarihi” Akçağ Yay., Ank. 2004
Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi ilgili maddeler
ERASLAN, Kemal, Ali Şir Nevayî-Mecâlisü’n-Nefâyis
TÜRK, Vahit, Ali Şir Nevayî – Nazmü’l-Cevâhir

Döküman Paylaşımı

; ;