Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Genghis Khan and Khorezm State Relations
2 Kösedağ War and Anatolia under the Mongol domination
3 Hulagu Khan’s Middle East Expedition and the Foundation of Ilkhanian State
4 Ayn Calût War
5 Ilkhanid-Memlukid-Seljuk Relations
6 Mongol Governors in Anatolia
7 Relations between Mongolians and Anatolian principalities
8 Midterm
9 Economic Life in Anatolia during Mongolian Period
10 The Tracks of Mongolians in Anatolia
11 From the eyes of travelers: Anatolia
12 Mevlana and Mongols
13 Ahi Evran, Ahiler and Mongols
14 Final

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. İbn Battûta, İbn Battûta Seyahatnâmesi, 2 cild, haz.: A. Sait Aykut, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
2. Ruysbroeckli Willem, Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk, ed.: P. Jockson-D. Morgan, terc.: Zülal Kılıç, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010.
3. Amitai, Rouven, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War 1260-1281, Cambridge: Cambridge University, 1996.
4. Spuler, Bertold, İran Moğolları, terc.: Cemal Köprülü, Ankara, TTK, 1957.
5. Özdemir, H. Ahmet, Moğol İstilası ve Abbasi Devleti’nin Yıkılışı, İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.
6. Özgüdenli, Osman G., Gazan Han ve Reformları, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2009.

Döküman Paylaşımı

; ;