Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The notions of culture and intellect
2 The cultural and intellectual atmosphere constituting the Ottoman Empire
3 The classiccal age Ottoman cultural and intellectual life
4 The influences of divan literature and the men of letters on the Ottoman cultural and intellectual life
5 The Islam’s impact on the Ottoman cultural and intellectual life
6 The non-Muslims’ influences on the Ottoman cultural and intellectual life
7 Starting to contact with Europe and to send students and envoys to Europe
8 The impact of European cultural and intellectual life on the Ottoman Empire
9 MIDTERM EXAMINATION
10 The cultural and intellectual life at the modernization period of the Ottoman Empire
11 The effect of Press on the Ottoman cultre and thought
12 The movement of Yeni Osmanlılar and its influence on the Ottoman political and cultural ideology
13 The Ottoman cultural and intellectual atmosphere in the course of Constitutional Era
14 Conclusion and Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Kissinger, Henry, Diplomasi, Türkiye İşbankası Yayınları
2. İskit, Temel, Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
3. Kınlı, Onur, Osmanlı’da Modernleşme ve Diplomasi, İmge Yayınları.

Döküman Paylaşımı

; ;