Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Prehistoric Ages of Greece and Crete
2 Protohistoric Ages of Achaeans-Myceneans, Aegean and Doric Migrations
3 Middle Age of Hellenic History I: Society, General Character, Aeolians, Ionians
4 Middle Age of Hellenic History II and Archaic Period of Hellenic History I: Hellenic Colonization Period: Reasons, Development and Results
5 Archaic Period of Hellenic History II: General Character, Birth of City States, Society and Development of Constitution in Athens
6 Archaic Period of Hellenic History III: The Laws of Drakon, The Reforms of Solon, The Tyranny of Peisistratos and his sons in Athens
7 Archaic Period of Hellenic History IV: The end of Tyranny, The Reforms of Kleisthenes, First Steps in Democracy and The strengthening of Persians
8 Classical Period of Hellenic History I: The Ionian (Western Asia Minor) Revolt against Persians and Hellenic-Persian Wars
9 MIDTERM EXAMINATION
10 Classical Period of Hellenic History II: The Results of Hellenic-Persian Wars, The Period of Perikles in Athens and The Organization of Administration
11 Classical Period of Hellenic History III: Peloponnesian Wars and Results
12 Hellenistic Period of Hellenic History I: The Reign of Macedonians, Alexander the Great and his Orient Campaign, The Empire of Alexander
13 Hellenistic Period of Hellenic History II: The Birth of Hellenistic States after Alexander
14 Hellenistic Period of Hellenic History IIII: The Hegemony of Romans over Eastern Mediterranean, Contacts with Asia Minor cities and Relations with Hellenistic States

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1999 (Türk Tarih Kurumu)
Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul 2012
Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul 2007 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Ankara 1997 (Türk Tarih Kurumu)
V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi; Cilt I: Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan; Çev.: Özdemir İnce, İstanbul 2010 (Yordam Kitap)
Robin Sowerby, Yunan Kültür Tarihi, Çev. Özgür Umut Hoşafçı, İstanbul 2012 (İnkılap Kitabevi)
Egon Friedell, Antik Yunan´ın Kültür Tarihi, Çev.: Necati Aça, Ankara 1999 (Dost Kitabevi)
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, Çev.: Suat Kemal Angı, İstanbul 2010 (Dost Kitabevi)
M. E. Bosch, Helenizm Tarihinin Anahatları, I. Kısım Büyük İskender İmparatorluğu, Çev.: Afif Erzen, İstanbul 1942 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
M. E. Bosch, Hellenizm Tarihinin Anahatları, II. Kısım: Roma İmparatorluğuna Katıldıkları Tarihe Kadar Helenizm Devletleri, Çev.: Sabahat Atlan, İstanbul 1948 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
Jona Lendering, Büyük İskender, Çev.: Burak Sengir, Haziran 2009 (Kitap Yayınevi)
Johann Gustav Droysen, Büyük İskender, I-III, İstanbul 2000 (Sosyal Yayınları)
Güler Çelgin, Eski Yunan Edebiyatı, İstanbul 1990 (Remzi Kitabevi)
Güler Çelgin, Hellenistik Çağ Şiiri, İstanbul 2000 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Nicholas Sekunda, Antik Yunan Savaşçıları, Çev.: Mete Aksan, İstanbul 2011 (İş Bankası Kültür Yayınları)
Gürkan Ergin, Anadolu´da Roma Hakimiyeti, Direniş ve Düzen, İstanbul 2012 (İş Bankası Kültür Yayınları)
E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, Çev.: Cana Bilsel, İstanbul 2000, İstanbul 2000 (Homer Kitabevi)
Walter Burkert, Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, Çev.: Mehmet Fatih Yavuz, İstanbul 2012 (İthaki Yayınları)
Christopher Howgego, Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, Çev.: Oğuz Tekin, İstanbul 2013 (Homer Kitabevi)
Hilary J. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Çev.: Hande Kökten Ersoy, İstanbul 2012 (Homer Kitabevi))
Hüseyin Sami Öztürk, Ünite 4: Eski Çağ Tarihinin Araştırma Yöntemleri ve Temel Kaynakları, Tarih Metodu, Ed.: Zekeriya Kurşun, Eskişehir 2011: 58-77, (T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları)
Homeros, İlyada, Çev.: A. Kadir - A. Erhat, İstanbul 1999 (Can Yayınları)
Homeros, Odysseia, Çev.: A. Kadir - A. Erhat, İstanbul 1998 (Can Yayınları)
Herodotos, Tarih, Çev.: Müntekim Ökmen, İstanbul 2006 (İş Bankası Kültür Yayınları)
Ksenophon, Yunan Tarihi (Hellenika), Çev.: Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, Ankara 1999 (Türk Tarih Kurumu)
Ksenophon, Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), Çev.: Oğuz Yarlıgaş, İstanbul 2011 (Kabalcı Yayınları)

Döküman Paylaşımı

; ;