Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Passing to Constitutional Monarch in the Otoman Empire
2 Reasons of Abolition of Constitutional Monarch by II. Abdulhamit and reactions
3 Basic approaches on politics of II. Abdulhamit
4 Movements of Ottoman intellectuels, First association on oppositon
5 Struggles of Ittihat Terakki aganist II. Abdulhamit.
6 Proclaiming of II. Constitution
7 Beginning of II. Constitution Era and Establishing of Political Associtions
8 Domination of Ittihat Terakki
9 Midterm Examination
10 First Oppostion Party: Ottoman Liberal Party (Ahrar)
11 Other Opposition Parties aganist Ittihat ve Terakki (CUP/Committee of Union and Progress)
12 Establishing of Hurriyet and Itilaf Party, Elections of 1912
13 As an event: Inroad of the Sublime Porte and its afterwards
14 Political Associations which established between 1918-1922

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1996.
2- Tevfik Çavdar, Türkiyenin Demokrasi Tarihi 1839-1950, İstanbul, 1995.
3- Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasal Partiler, İstanbul, 1998.
4- Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
5- M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt olarak İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 1889-1902, İstanbul, 1989.
6- İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, Eskişehir, 1997.
7- Süleyman Kani İrtem, I. Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid: Mithad Paşa- Abdülhamid Kavgası, İstanbul, 2004.

Döküman Paylaşımı

; ;