Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Political Situation in Hijaz before Islam
2 The Formation of Islamic State
3 The issue of Caliphate and Hz. Ebubekir?s Chaliphate
4 Hz. Ömer?s Chaliphate
5 Sura System and Hz. Osman?s Chaliphate
6 Hz. Ali?s Chaliphate and Muaviye?s Chaliphate
7 Chaliph, Chaliphate, Imam, Imamet and their specialities and charges
8 The Formation of Shia
9 Midterm Examination
10 Formation of Harijies and their opinions
11 Witness of Hz. Hüseyin and Tevvabunies
12 Turks?s conversion to Islam and spreading of Alaouite between Turks
13 Mürcie
14 The formation of Kelam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Koyuncu, Mevlüt, ?Medine Şehir Devleti?, SAÜ. Fen Edebiyat Dergisi, Medine Yıl 2009, s.87-103,Volume11,Sayı 2.
C.Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1972, Üçdal Neşr.
M.Z.Rayyıs, İslam?da Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul 1990, Nehir Yay.
El-Mevdui, Hilafet ve Saltanat,
V.Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, İstanbul 1991, Dergah Yay.
H.Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, Ankara 1993, TDV. Yay.
H.Yıldız, ?Harici Düşüncenin Gelişimi? Sams. İFD, sayı XI, Samsun 1999.
J.Wellhausen, İlk Siyasi Partiler, (trc. F.Işıltan) Ankara
Ebu Zehra, İslam?da İtikadi Mezhepler Tarihi
B. Lewis, İslam?ın Siyasal Söylemi, (trc. Ü.Oskay),Ankara 2007, Phonix Yay.
M. Hamidullak, İslam Peygamberi, (trc. S.Tuğ),İstanbul m1991, İrfan Yay.

Döküman Paylaşımı

; ;