Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Ottoman economic thought
2 Statecraft and economy in Ottoman State
3 Emergence of Ottoman timar system
4 Ottoman tax system
5 Trade in Ottoman State
6 Ottoman artisans
7 Malikhane system
8 İltizam system
9 Midterm Examination
10 First Ottoman coin
11 Monetary system in eary Ottoman period
12 Price revolution and Ottoman money
13 Devaluation in Ottoman period
14 General assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu?nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000.
2- Ömer Lütfi Barkan ?Timar?, MEB İA, 12/1, ss. 286-333
3- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996.
4- Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, İstanbul 2003.
5- Eftal Batmaz, ?İltizam Sisteminin 18. Yüzyıldaki Boyutları? AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, c:XVIII, sayı:29, Ankara 1997 ss.39-50
6- Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu?nda Paranın Tarihi, İstanbul 2000
7- Onur Yıldırım, ?Osmanlı Esnafında Uyum ve Dönüşüm: 1650-1826?, Toplum ve Bilim, Kış, no. 83, s. 146-177.
8- Halil İnalcık-Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu?nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2000.

Döküman Paylaşımı

; ;