Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Demirel, Ö. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş, PegemA, 2000.

Erdoğan, İ. (1999). Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem yayınlan, İstanbul, 1999

Öztürk, C. (2000). Türkiye´de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştirme", 1848-1998, MÜ yayınlan, İstanbul, 1999.

Türk, E(2000). Türk Eğitim Sistemi", Anı yayınları, İstanbul, 2000

Türkoğlu, A.(2000). Karşılaştırmalı Eğitim, ÇÜ Yayınları, Adana, 2000

Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 3, 993-1016.


Döküman Paylaşımı

; ;