Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The conditions of existence of aesthetics as a modern discipline
2 The concepts of subjective and objective
3 Epistemology as the relation of subject and object
4 Epistemology and aesthetics
5 Baumgarten
6 Kant
7 The problem of taste
8 Analysis of aesthetic object
9 Midterm exam
10 Analysis of aesthetic subject
11 Analysis of aesthetic value
12 Aesthetics as a philosophy of values
13 Analysis of aesthetic judgement
14 The relationship between ethics and aesthetics

Kaynaklar

Ders Notu [1] Tunalı, İsmail, “Estetik”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004
Ders Kaynakları [2] Hünler, Hakkı, “Estetiğin Kısa Tarihi”, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998
[3] Altuğ, Taylan, “Kant Estetiği”, Payel Yayınları, İstanbul, 1990

Döküman Paylaşımı

; ;