Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introducing the methods that will be applied in this course
2 Selecting a philosophical work
3 Beginning to read the work
4 Introduction to discussions about how to understand a text
5 Reading-discussion
6 Reading-discussion
7 Reading-discussion
8 Reading-discussion
9 Midterm exam
10 Selecting a new text
11 Reading-discussion
12 Reading-discussion
13 Reading-discussion
14 Reading-discussion

Kaynaklar

Ders Notu Dersin temasına göre aşağıdaki eserlerin en iyi Türkçe edisyonları seçilecektir:
1. Platon, Diyaloglar; Devlet.
2. Aristoteles, Kategoriler; Yorum Üzerine; Retorik; Fizik; Metafizik.
3. Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma
4. Spinoza, Etika.
5. Vico, Yeni Bilim.
6. Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma.
7. Kant, Saf Aklın Eleştirisi; Pratik Usun Eleştirisi; Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi.
8. Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine.
9. Hegel, Tinin Görüngübilimi; Tarih Felsefesi.
Ders Kaynakları 10. Dersin temasına göre belirlenecek çağdaş felsefe metinleri.

Döküman Paylaşımı

; ;